Ez a kislány gyöngyöt fűz;

Ez a kislány gyöngyöt fűz;

Ég a szeme, mint a tűz.

Ha az enyém úgy égne,

Csuhaja, barna legényt szeretne.

 

Nincs édesebb, mint a méz.

Ki mit szeret, arra néz.

Lám, én szőkét szeretek;

Csuhaja, ha ránézek, nevetek.

 

 

Pest

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Nincs édesebb, mint a méz.

Nincs édesebb, mint a méz.

Ki mit szeret, arra néz.

Lám, én szőkét szeretek;

Arra nézek, nevetek.

 

De ő vissza nem nevet;

Attól tartok, nem szeret.

– Szembe szemed, ha szeretsz!

Ha nem szeretsz, elmehetsz!

 

Szeretlek én igazán,

Senkit úgy a föld hátán.

Szembe nézni nem merek,

Megtudnák, hogy szeretlek.

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Mán Hangácson végigmenni nem merek,

Mán Hangácson végigmenni nem merek,

Mert a jányok hosszú ruhát viselnek.

Száz szál selyemcsipke leng a vállán.

Barna legény kopogtat az ablakán.

– Barna legény, ne kopogtass, gyere be!

Ölelőre vár a karom idebe.

Gyere be, gyere be, barna babám!

Nem haragszik terád az édesanyám.

 

 

Hangács (Borsod)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Édesanyám, a kendőm!

– Édesanyám, a kendőm!

Kéreti a szeretőm.

– Édes lányom, add oda,

Én is úgy adtam oda

Tizenhárom éves koromba.

 

 

Szentgerice (Maros-Torda)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Mi haszna hat ökör

Mi haszna hat ökör

Hosszú istállóba,

Ha szerelem nincsen

A kerek jászolba?

 

– Szerettelek nagyon,

Igazán megvallom,

De sok százezerszer

El kellett tagadnom!

 

– Nem vagy legény, nem vagy,

Nem mersz megcsókolni!

Azt gondolod, talán

Nem tom visszaadni?

 

Vissza tudnám adni,

Meg tudnám köszönni;

Minden csókod helyett

Százat tudnék adni.

 

 

Igal (Somogy)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Szombat este kinyitom az ablakot,

Szombat este kinyitom az ablakot,

Onnan nízem a ragyogós csillagot.

Ahány csillag íjjel ragyog az égen.

Annyi csóktúl maradtam el a héten.

 

 

Nagyszalonta (Bihar)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Elhervad a virág, akit nem locsolnak;

Elhervad a virág, akit nem locsolnak;

Elhervad az a jány, akit nem csókolnak.

Én is elhervadok. Jaj, de beteg vagyok!

Megcsókol a babám: mindjá(r) meggyógyulok.

 

 

Nagyszalonta (Bihar)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Látod-e te azt a hegyet,

Látod-e te azt a hegyet,

Hegy tetején azt a meggyest?

Én majd rázom, te csak szedjed!

Adok csókot, de csak egyet.

 

Haj, csillagom, én édesem,

Pillants reám szerelmesen!

Ne fordulj el, ha megfoglak;

Ne pirulj, ha megcsókollak!

 

Ne haragudj, rózsám azért,

Hogy a szám a tiedhez ért,

Mert akik egymást szeretik,

Azok közt gyakran megesik.

 

 

Lábod (Somogy)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Ne haragudj, rózsám, azért,

Ne haragudj, rózsám, azért,

Hogy az én szám tiedhez ért,

Mert akik egymást szeretik,

Azok közt gyakran megesik.

 

Egy-két pár csók nem a világ.

Forduljon fel, aki nem ád!

Adj hát, rózsám, e világon,

Úgysem kell a másvilágon!

 

Aki csókol setét estve,

Áldja meg az isten érte!

Aki csókol holdvilágon,

Számoljon a másvilágon!

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Lefelé folyik a Tisza,

Lefelé folyik a Tisza,

Nem folyik az többé vissza.

Rajtam van a babám csókja;

Ha sajnálja, vegye vissza!

 

Nem azért adta ő ide,

Hogy ő tőlem visszavegye,

Hanem azért adta ide:

Szeretője legyek érte!

 

 

Tápé (Csongrád)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Nincsen nekem jobb tanyám,

Nincsen nekem jobb tanyám,

No, de jobb tanyám,

Mint a babám bal karján,

No, de bal karján.

Ha bal karja elunja,

Jobb karjára fordítja,

No, de jobb karjára fordítja.

 

 

Bonyhád (Tolna)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

- Fehér fuszulykavirág.

– Fehér fuszulykavirág.

Ne járj hozzám napvilág!

Gyere ki szürkületbe,

Hadd üljek az öledbe!

 

– Nem ülök én sokáig:

Csak tizenkét óráig –

– Az a tizenkét óra

Olyan, mint egy minuta.

 

 

Magyarlapád (Alsó-Fehér)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Egyszer jártam Szilágyra,

Egyszer jártam Szilágyra,

Kétszer Magyarországra.

Ott tanultam magyar szót:

– Nyisd meg, rózsám, az ajtót!

 

– Megnyitanám, de félek,

Met a legény rossz lélek;

Megnyitanám, de félek,

Met a legény rossz lélek.

 

– Ne félj, rózsám, ne, ne, ne,

Met nem vagyok rosszféle;

 

Ne félj, rózsám, ne, ne, ne,

Met nem vagyok rosszféle!

 

Nyisd az ajtót csendesen,

Bémenek lábujjhegyen;

Nyisd az ajtót csendesen,

Bémenek lábujjhegyen!

 

Tedd a széket rendesen,

Leülök legényesen;

Tedd a széket rendesen,

Leülök legényesen.

 

Vesd az ágyat pompásan,

Lefekszem katonásan;

Vesd az ágyat pompásan,

Lefekszem katonásan!

 

– Tégy vagy kettő párnát es!

– Teszek tizenhatot es.

– Tégy vagy kettő párnát es!

– Teszek tizenhatot es!

 

– Teszek tizenhatot es,

Lefekszem én magam es;

Teszek tizenhatot es!

Lefekszem én magam es.

 

– Ne fordulj a fal felé,

Fordulj szép orcám felé;

Ne fordulj a fal felé,

Fordulj szép orcám felé.

 

– Adj egy csókot s én egy mást,

Úgy nem csaljuk meg egymást,

Adj egy csókot s én egy mást,

Úgy nem csaljuk meg egymást!

 

– Gyere este setétbe,

hogy üljek az ölödbe;

Gyere este setétbe,

Hogy üljek az ölödbe!

 

Ott sem ülök sokáig,

Csak huszonnégy óráig;

Ott sem ülök sokáig,

Csak huszonnégy óráig.

 

– Az a huszonnégy óra

Nékem csak egy minuta,

Az a huszonnégy óra

Nékem csak egy minuta.

 

Szép a fekete bárány.

Szép a fekete leány;

Szép a fekete bárány,

Szép a fekete leány.

 

Szép a legény, a barna,

Kinek kondor a haja;

Szép a legény, a barna,

Kinek kondor a haja.

 

 

Diószén (Moldva)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Most jövök én Gyulárul,

Most jövök én Gyulárul,

A gyulai vásárrul.

 

Ott hallottam ezt a szót:

– Nyisd ki, babám, az ajtót!

 

– Nyitom biz én, nyitom is.

Melléd fekszek magam is;

Melléd fekszek magam is,

Hogyha talán kellek is.

 

– Bontsd fel, babám, az ágyat,

Vánkost is tégy vagy hármat!

– Teszek biz én hatot is,

Melléd fekszek magam is.

 

 

Mátraderecske (Heves)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Tisza szélin egy nagy nyárfa tüvibe

Tisza szélin egy nagy nyárfa tüvibe

Barna leány ül a legény ölibe.

Legény nézi folyó vize nagy habját,

Leány nézi az ragyogós csillagját.

 

 

Szeged (Csongrád)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Jaj, de sokat áztam, fáradtam,

Jaj, de sokat áztam, fáradtam,

Mikor házasodni akartam!

Nem találtam kedvemre valót;

Csak az a szeretőm, aki volt.

 

Ezt a kerek erdőt vágom én;

Ezt a barna kislányt várom én.

Ez a barna kislány viola;

Én vagyok a vigasztalója.

 

Elvágtam az ujjam, de nem fáj;

Fügefalevelet raktam rá.

Fügefa levele, gyógyíts meg!

Kedves kis angyalom, csókolj meg!

 

 

Tápé (Csongrád)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Hosszú farkú fecske.

Hosszú farkú fecske.

– Bácskai menyecske,

Hej, hogy jöttél te ide,

Ez idegen földre?

 

– Nem én magam jöttem,

Kis pej lovam hozott;

Hej, mind a négy lábáról

A patkó lehullott.

 

Csak egy maradt rajta,

Az is kotyog rajta.

Hej, kovács jó barátom,

Szorongasd meg rajta!

 

– Meg is igazítom,

Meg is szorongatom,

Hej, elmehetsz már rajta,

Kedves, szép asszonyom.

 

 

Hódmezővásárhely (Csongrád)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Tiszaháti fecske,

– Tiszaháti fecske,

Bökényi menyecske!

Héj, mért jöttél te el,

Ez idegeny fődre?

 

– Nem a Tisza vize

Hozott engem ide;

Héj, kedves babám szeme,

Csalogatott ide.

 

 

Ugocsa

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Ifjúság, mint sólyommadár,

Ifjúság, mint sólyommadár,

Addig víg, míg szabadon jár.

De énnékem szegénynek, már

Szívem víg örömet nem vár.

 

Hol mások járnak kettessen,

Mint egy Apolló, kedvessen;

Fejem lehajtván könnyessen,

Nézek csak nagy keservessen.

 

Mennék én is, ha mehetnék,

Szárnyamra ha fölkelhetnék;

Így magányossan nem élnék:

Mint madár, társat keresnék.

 

De meg vagyok határozva:

Szabad fejem be van zárva;

Olyan vagyok, mint az árva,

Nagy bánatban elfáradva.

 

Adja isten, hogy lehessek:

Valaha veled élhessek!

Ezt óhajtja ez a lélek,

Akié ez a kis ének.

 

 

Barslédec (Bars)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Úgy elmennék, ha mehetnék,

Úgy elmennék, ha mehetnék,

Ha magammal szabad lennék!

Nem vagyok magammal szabad:

Kezemen, lábamon lakat.

 

Kezem fejemre kapcsolom,

Kezem fejemre kapcsolom.

Magam jajszóval siratom,

Magam jajszóval siratom.

 

Úgy elmennék a bú elől,

Ha a bú nem menne elől,

De a bú mind elöl megyen

S nekem utána kell mennem.

 

Mer a bánat olyan állat,

Ha keresed, nem találod;

Ha futsz tőle, fut utánad,

Ha futsz tőle, fut utánad.

 

Az öröm előlem kitér,

Az öröm előlem kitér;

A bánat hátulról elér,

A bánat hátulról elér.

 

Tiltnak, rózsám, tiltnak tőled,

Tiltnak, rózsám, tiltnak tőled,

Titkon se beszéljek veled.

Titkon se beszéljek veled!

 

Életembe gyűlöljelek,

Életembe gyűlöljelek;

Ahun látlak, kerüljelek,

Ahun látlak, kerüljelek!

 

Egyik utcán kikerüllek,

Egyik utcán kikerüllek,

A másikon megölellek,

A másikon megölellek.

 

Egy ösvényen jártam hozzád,

Azt is elkertelte anyád.

Se nem tüssel, se nem fával,

Csak az irigyek szavával.

 

 

Magyarlapád (Alsó-Fehér)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Magas hegyről foly le a víz,

Magas hegyről foly le a víz,

Magas hegyről foly le a víz.

Rózsám, többet bennem ne bízz;

Rózsám, többet bennem ne bízz.

 

Ha bízol is, mindhiába;

Ha bízol is, mindhiába,

Mert szívemtől el vagy zárva,

Mert szívemtől el vagy zárva.

 

Úgy el vagy szívemtől zárva,

Úgy el vagy szívemtől zárva,

Mint szép gúnya ja ládába,

Mint szép gúnya ja ládába.

 

A szép gúnya szellő nélkül,

A szép gúnya szellő nélkül,

 

Az én szívem a téd nélkül;

Az én szívem a téd nélkül.

 

Keserűséges bús napon,

Búval terített asztalom;

Búval terített asztalom,

Bánattal teli poharom.

 

Éjjel-nappal mindig iszom,

Éjjel-nappal mindig iszom.

Soha ki se fogyaszthatom,

Soha ki se fogyaszthatom.

 

Árok, árok, keskeny árok,

Árok, árok, keskeny árok;

Nem reméltem, hogy így járok,

Nem reméltem, hogy így járok.

 

Beleestem, benne vagyok,

Beleestem, benne vagyok;

A búbánat rabja vagyok;

A búbánat rabja vagyok.

 

Beleestem, benne vagyok,

Beleestem, benne vagyok.

Nem láthatok, nem hallhatok,

Nem láthatok, nem hallhatok.

 

Kit a szerelem körülfog,

Kit a szerelem körülfog,

Nem kell annak semmi dolog,

Nem kell annak semmi dolog.

 

 

Magyarlapád (Alsó-Fehér)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Árva vagyok, árva lettem;

Árva vagyok, árva lettem;

Szerencsétlennek születtem,

Mert attól elrekeszttettem,

Akit igazán szerettem.

 

Bezárom hát bús szívemet,

Siratom szeretetemet.

El kell hagynom kedvesemet,

Vele együtt mindenemet.

 

Ott, ahol nem látnak mások,

Magamnak majd egy sírt ások;

A búk és könnyhullatások

Lesznek nekem a sírásók.

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Bú életem, bánat napom,

Bú életem, bánat napom,

Szomorú gyász alatt lakom.

Ha ezt a gyászt elvethetném,

Rózsám ismét szerethetném.

 

Nem adják a rózsám nekem,

Csak titokban szerethetem.

Hej, búbánat, keserűség!

Még a testvér is ellenség.

 

 

Székelyföld

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Szentistváni torony tetejébe

Szentistváni torony tetejébe

Ül egy holló tiszta feketébe.

– Látod, rózsám, az is minket gyászol:

El akarnak tiltani egymástól.

 

Szentistváni torony ablakába

Két vadgalamb: egyik a más párja.

Mind a kettő csak azt turbékolja:

Bár sohase szerettelek volna!

 

 

Székelyszentistván (Maros-Torda)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Két fa közül kisütött a holdvilág.

Két fa közül kisütött a holdvilág.

Minek nékem ez a szomorú világ?

Jobb is volna énnekem már nem élni,

Jobb volna már a föld alatt pihenni!

 

De szeretnék az erdőbe fa lenni!

Ha valaki eljönne felgyújtani,

Kiégetném szívemből a világot:

Mért tiltották el tőlem a babámat?

 

 

Ipolybalog (Hont)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Kék szivárvány koszorúzza az eget

Kék szivárvány koszorúzza az eget

Eltiltották tülem a szeretőmet.

Eltiltották tülem azt az egyet is;

Vegyék el a leányéletömet is!

 

 

Püspökszenterzsébet (Baranya)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Terhes felhő béburítja az eget.

Terhes felhő béburítja az eget.

Eltiltották tőlem a szeretőmet.

Bárcsak addig el ne tiltották volna,

Még az Isten másikat rendelt volna!

 

 

Mocsolád (Somogy)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Micsoda erdő ez? Be nagy zaj van benne!

Micsoda erdő ez? Be nagy zaj van benne!

Talám az én rózsám lovat hajt belőle;

Talám az én rózsám lovat hajt belőle?

 

Hadd hajtsa, hadd hajtsa, majd megfizet érte,

Mert a piros hajnal tilalomban érte;

Mert a piros hajnal tilalomban érte!

 

Tilalom, tilalom a fekete halom.

Nekem es tilalom a kedves galambom:

Nem akkor ölelem, amikor akarom.

 

Nem volna tilalom, a kedves galambom:

Akkor ölelhetném, mikor én akarom;

Akkor ölelhetném, mikor én akarom.

 

 

Nagybacon (Háromszék)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Kisbogádra két úton kell bejárni.

Kisbogádra két úton kell bejárni.

Este szoktam a babámhó eljárni.

Este bizony, mert tilos a szerelem.

Sej, hogy ne lássa senki, mikor ölelem!

 

 

Kisbogádra két úton kell bemenni.

Este tudtam a babámmal beszélni.

Télen-nyáron muskátlis az ablakja:

Sej, de sokat áztam-fáztam alatta!

 

 

Püspökbogád (Baranya)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Van egy malom, nincsen köve,

Van egy malom, nincsen köve,

Mégis lisztet jár.

Van szeretőm, tiltják tőlem,

Mégis hozzám jár.

 

Az én rózsám olyan beteg,

Talán meg is hal.

Ha meg nem hal, kínokat lát,

A lesz neki baj.

 

A te súlyos nyavalyádból

 

Adjál nekem is!

Hadd érezzük mind a ketten,

Érezzem én is!

 

 

Székelyföld

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Szép a tavasz, szép a nyár;

Szép a tavasz, szép a nyár;

Szép, aki párjával jár.

Én is járnék s nem engedik,

Így az idő rosszul telik.

 

Azt akarják, ne éljek;

Veled ne is beszéljek!

De én attól megélek,

S ahol lehet, beszélek.

 

 

Székelyföld

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Hármat költött a fekete kánya.

Hármat költött a fekete kánya.

Engem szeret a kend barna lánya.

Gyere hozzám, ne kérdezd anyádat!

Eszem azt a csókra termett szádat!

 

Rózsát ültettem a gyalogútra.

Úgy szeretlek, az Isten is tudja.

Megtagadom apámat, anyámat,

Mégsem adom a szeretőm másnak.

 

Esik eső csöpörögve esik.

A szép kislányt sokan fölkeresik.

Fölkeresik télbe, nyárba, sárba;

Akármilyen sötét éjszakába.

 

Szánom-bánom, amit cselekedtem,

Hogy teveled szerelembe estem,

Szerelembe nem estem, csak szóba.

Sajnálom, de nem tehetek róla.

 

 

Kiskunhalas (Pest)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Sárga szöget veretek a csizmámba.

Sárga szöget veretek a csizmámba.

Árva leányt szeretek a hazámba.

Árva kislányt szeretek én, ha lehet;

Nincsen anyja, ki átkozzon engemet.

 

 

Csurgó (Somogy)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Édesanyám nevelése vagyok,

Édesanyám nevelése vagyok,

Mégse tudja, ki babája vagyok.

Annak az egynek a babája vagyok,

Ki az este páros csókot adott.

 

Édesanyám virágos kertjében

Rózsa nyílik diófa tövében,

Annak az egynek szedem a virágot,

Ki az este a rácson átmászott.

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Gyöngyvirággal virágzik a hegy alja,

Gyöngyvirággal virágzik a hegy alja,

De szép kislány lakik itt a szomszédba!

A szememet mégse merem rávetni,

Mert az anyja nem engedi szeretni.

 

A pávának szép a tolla: aranyos.

Nem vagyok én a rózsámmal szabados.

Majd lesz még a páva tolla sáros is.

leszek én még a rózsámmal páros is.

 

 

Egyházaskozár (Baranya)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Kék szivárvány koszorúzza az eget.

Kék szivárvány koszorúzza az eget.

Mind alszanak, csak énnékem nem lehet;

Mind alszanak, csak énnékem nem lehet,

Mert engemet a szerelem nem enged.

 

Nem járok én piros bécsi szoknyába;

Nem állok meg minden legény szavára,

Mert az este megállottam egy szóra,

Az én rózsám édesanyja megtudta.

 

 

Kisbodolya (Baranya)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Nem járok én többé kurta subába;

Nem járok én többé kurta subába;

Nem járok én a rózsám udvarába.

A minap is, hogy ott vótam az este,

Mán az anyja az ablakon kileste!

 

 

Nagyszalonta (Bihar)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Elmennék én tenálatok egy este,

Elmennék én tenálatok egy este,

Ha az anyád az ablakon nem lesne.

Nem csinálnék én nálatok egyebet:

Bal válladra hajtanám bús fejemet.

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Elmennék én tehozzátok egy este,

Elmennék én tehozzátok egy este,

Ha az anyád az ablakon nem lesne.

De az anyád, ez a csalfa menyecske

Kihallgatta, mit beszéltünk az este.

 

 

Tápiószele (Pest)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Kapum előtt foly el a víz,

Kapum előtt foly el a víz,

Kapum előtt foly el a víz.

Gyenge babbám, bennem ne bízz!

Gyenge babbám, bennem ne bízz!

 

Ha bízol es, csak keveset,

Ha bízol es, csak keveset,

Mer én téged nem szeretlek,

Mer én téged nem szeretlek.

 

Csak egy úton jártam hejzád,

Csak egy úton jártam hejzád,

S arról es eltiltott anyád,

S arról es eltiltott anyád.

 

S én istenem, adj egy halált,

S én istenem, adj egy halált,

Hogy haljon meg, babbám, anyád,

Hogy haljon meg, babbám, anyád!

 

Maradjon nekünk a világ,

Maradjon nekünk a világ,

Hogy éljünk mi kedvünk után,

Hogy éljünk mi kedvünk után.

 

Mint kicsi hal a tengerbe,

Mint kicsi hal a tengerbe:

Kövecses mart közepibe,

Kövecses mart közepibe.

 

 

Pusztina (Moldva)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Én is voltam, mikor voltam;

Én is voltam, mikor voltam;

Én is voltam, mikor voltam:

Leányok közt rózsa voltam;

Leányok közt rózsa voltam.

 

De most vagyok egy gyászvirág;

De most vagyok egy gyászvirág.

Reám unt az egész világ;

Reám unt az egész világ.

 

Búsulj, rózsám, mert én sírok,

Búsulj, rózsám, mert én sírok!

Tőled búcsúzni akarok,

Tőled búcsúzni akarok.

 

Váljunk meg, rózsám, egymástól;

Váljunk meg, rózsám, egymástól.

Mind a füge a fájától,

Mind a füge a fájától.

 

A füge a hideg miatt,

A füge a hideg miatt;

Mi az anyád átka miatt.

Mi az anyád átka miatt.

 

 

Magyarlapád (Alsó-Fehér)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Fekete falunak fehér tornya látszik.

Fekete falunak fehér tornya látszik.

Láttam a babámat, más ölibe játszik.

Azt mondtam: nem bánom! De mégis sajnálom,

Hogy az én babámat más ölibe látom.

 

Nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja.

Szerettelek, babám, az Isten is tudja.

Tilos a szerelöm, félök jó anyámtú.

Az a híre, babám, elválunk egymástú.

 

 

Mohács (Baranya)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Édesanyám azért haragszik rám,

Édesanyám azért haragszik rám,

Hogy a babám éjszaka jár hozzám.

Édesanyám, ne haragudjon rám!

Októberig jár a babám hozzám.

 

 

Szúcs (Heves)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Szaladj, kislány, a szekerem után,

– Szaladj, kislány, a szekerem után,

Majd fölveszlek valahol az utcán!

– Nem ülök fel, mert sokan meglátnak;

Elárulnak az édesanyámnak.

 

Mit ér nékem barlahidi határ,

Ha nincs benne, kiért a szívem fáj?!

Más falusi határ felé nézek,

Ott van, akit igazán szeretek.

 

 

Barlahida (Zala)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Szagos a rozmaring,

Szagos a rozmaring,

Lehajlik az ága.

Gyere, kis angyalom,

Üljünk le alája!

Nem ülök, nem ülök

Rozmaring árnyékába:

Összetörik a ruhám,

Fehéren vasalt szoknyám;

Megver az édesanyám.

 

 

Ipolybalog (Hont)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Haragszik a rózsám anyja,

Haragszik a rózsám anyja,

Hogy engem szeret a fia.

Ha haragszik, tegyen róla:

Vessen békót a lábára!

 

Pányvázza ki málvafára

Szivárványszín pántlikára;

Engem hívjon istrázsára.

Ott is én leszek a párja.

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok

Este későn ne járj hozzám,

Este későn ne járj hozzám,

Mert nagy vigyázat van reám!

Ha jársz, úgy is lassan járjál,

Ablakomon hallgatózzál!

 

A múltkor is hogy eljöttél,

Ablakomon köhentettél;

A sarkantyúd hogy megperdült,

Az édesanyám felserdült.

 

Szidta kis leányát, szegényt:

Miért szereti a legényt?

Tán az anyám nem szerette

Apámat, mikor elvette?

 

 

Kisbacon (Udvarhely)

 

Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok