Párta, párta, fene ette párta,

Párta, párta, fene ette párta,

Hogy a menkű régen meg nem vágta!

Elszaggattam tizenhárom pártát,

Fene látta a gatyának szárát.Nagymegyer (Komárom)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kiment a ház az ablakon,

Kiment a ház az ablakon,

Benne maradt a vénasszony.

Alig várom az ördögöt,

Hogy vigye el a vén dögöt!Szentgerice (Maros-Torda)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Úgy szeretem uramat,

Úgy szeretem uramat,

Majd leütöm magamat.

Mikor felém tántorodik,

A vérem is háborodik.

Azt a kutya teremtettét!

Alig várom temetését!Csekelaka (Alsó-Fehér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Túl a Dunán, nem messze,

Túl a Dunán, nem messze,

Tarka szoknyás menyecske

Úgy szerette az urát,

Hogy kirúgta két fogát.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kiment a ház az ablakon,

Kiment a ház az ablakon,

Benne maradt egy vínasszony.

Harminchárom foga híjja,

Mégis az babáját híjja.Nagyszalonta (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ludaim, ludaim

Ludaim, ludaim

Tizenketten voltak;

Mind a tizenketten

Mind fehérek voltak.Csak az anyjuk tarka,

Az is szürkésbarna;

Csak az anyjuk tarka,

Az is szürkésbarna.Elhajtottam ludam

Duna közepibe;

Után küldtem uram:

Hajtsa haza ludam!Vejszen oda uram,

Jöjjön haza ludam!

Jöjjön haza ludam,

Vejszen oda uram!Mégse vejszen szegény,

Mer jó pipás legény!

Mégse vejszen szegény,

Mer jó pipás legény!Gyergyószentmiklós (Csík)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Voltál-e már Devecserbe,

– Voltál-e már Devecserbe,

Mi hírt hoztál a községbe?

– Egy asszony az urát mögverte,

Még a házbul is kikergette.– Mivel verte? – Sodrófával.

– Mivel űzte? – Papucsával:

Hogyha néköm szómat nem fogadsz,

Összetöröm mindön csontodat.Röggel korán jó tűz légyen!

A friss kávé készen légyen!

Akár fehér, akár fekete,

Csakhogy váljon egészségömre!Mohács (Baranya)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Szomszédasszon beteg vót;

Szomszédasszon beteg vót;

Megdörgölték, jobban vót,

A kendere megázott,

A tóba kivirágzott.Szomszédasszon kakassa

Felszökött a kapura;

Mint azt kukurigólja:

Hamiss az ő asszonya.SzékelyföldForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Öreganyád igen jó:

Öreganyád igen jó:

Télen csikó, nyáron ló;

Ha felül a tűzhelyre,

Onnen mondják: ne, ló, ne!Kivezetem a gyöpre,

Szántok rajta egyesbe;

Adok neki pozdorját

Hadd múlassa ki magát.Nagymegyer (Komárom)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A kert alatt szürke ló,

A kert alatt szürke ló,

Behajtotta a bíró.

Úgy megrúgta a bírót,

Harmadnapra meg is hótt.

Szegény bíró, de kár volt!

De jó húzó-vonó volt:

A szegénytől elhúzta,

A gazdagnak odadta.Örüljetek, parasztok,

Megholt a ti bírótok!

Amit nem gondoltatok,

Kipótolta a ti szürke lovatok.Szend (Szabolcs)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hallod, hallod, hogy eljártam!

Hallod, hallod, hogy eljártam!

Az uramat borotváltam:

A nyakába szalasztottam,

Mert magam is úgy akartam.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mán én is megházasodtam,

Mán én is megházasodtam,

Hej, be rendes asszonyt kaptam!

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!Miúta a házho vettem.

Pokolnak lakója lettem.

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!Felesígem olyan tiszta:

Egyszer mosdik hét hónapba.

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!Reggel felkel nyóc órakor,

Feje olyan, mint egy bokor.

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!A szemibe két nagy csipa,

Olyan, mint egy tajtíkpipa.

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!Óra olyan, mint egy ököl,

Beletérne három köböl.

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!A pízembűl csak itt-ott jut,

Mindján a masamódho fut.

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!Nagy bóbitát visz a fején,

Olyan, mint egy riska tehén.

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!Csípője hegyes, mint az ár:

Nincs több ilyen drága madár.

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!Dílbe veti meg az ágyat,

Kutya mossa el a tálat.

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!Kenyeret is jó tud sütni,

Kétszer teszen kovászt neki.

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!Ötször-hatszor megdagasztja,

Mégis keletlen szakasztja.

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!Ötször-hatszor befűt neki,

Mégis sületlen szedi ki.

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!Amit az asztalra feltesz,

Attúl az ember maj megvesz.

Sej-haj, dínom-dánom;

Míg ílek is, bánom,

Hogy megházasodtam!Nagyszalonta (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kiűtek a vénasszonyok a padra,

Kiűtek a vénasszonyok a padra,

A padra, de a padra.

Úgyis tudom, hogy rúlam foly a déta déta, de a déta.Nem kérőm én az Úristent, csak óra,

Csak óra, csak óra:

Valamennyit ragassza le a padra,

A padra, de a padra!Drávaszerdahely (Baranya)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nem kell nekem Türiné,

Nem kell nekem Türiné,

Csak a Türi lánya.

Tűzre teszem Türinét,

Kását főzök nála.Tápé (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincsen nálunk ollyan asszony,

Nincsen nálunk ollyan asszony,

Mint Csimáné, mint Csimáné

Komámasszony.Megsüti a túrós lepényt,

Arra várja, arra várja

A sok legényt.- Ha a lepényt megettétek,

Panni lányom, Panni lányom

Elvegyétek!- Nem kell nekünk a kend lánya,

Három rőfös, három rőfös

A szoknyája.- Ne nézzétek a szoknyáját,

Csak a leányt, csak a leányt

Őtet magát!- Nem sokat ér a kend lánya,

Hogyha lompos, hogyha lompos

A szoknyája.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Kocsmárosné, galambom,

– Kocsmárosné, galambom,

Nincsen gatyamadzagom!

Feleségöm az éjjel

Fogával szödte széjjel.

Hop-hop, rúzsám, hop-hop-hopp!– Mé nem mondtad szombaton?

Vöttem vóna piacon,

Mert az a bót nyitva vót,

Kibe gatyamadzag vót.

Hop-hop, rúzsám, hop-hop-hopp!Deszk (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kincsös, kedves komámasszony meg ne mondja az uramnak,

Kincsös, kedves komámasszony meg ne mondja az uramnak,

Hogy a búzámat elvittem a zsidónak!

Ha kérdi is, mondja ke: egy szömöt sem látott ke;

Kincsös, kedves komámasszony!Komámasszony, meg ne mondja az uramnak,

Hogy eladtam a kakasom a tyúkásznak!

Majd azt mondom nékije, hogy a róka elvitte;

Kincsös, kedves komámasszony.Vásárosdombó (Baranya)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Meszelik a kemencét

Meszelik a kemencét

Fehérre.

Ölelik a menyecskét

Setétbe.

Házas ember, otthon légy!

Otthon nem csíp meg a légy

Setétbe.Söjtör (Zala)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

De szeretnék olyan csizsmadiát,

De szeretnék olyan csizsmadiát,

Aki nékem csinál piros csizsmát:

Asszonybűrbűl csizsmát,

Leánybűrbűl talpát!

Hej, de nagyon megannám az árát!Nagyszalonta (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Töri Mári a lencsét,

Töri Mári a lencsét,

Várja a jó szerencsét!

Mikor viszik a padra,

Recseg a pad alatta.Mikor a lány gatyát mos,

Akkor bizon nem álmos:

Gondolkodik felőle,

Hol az ütő belőle?Hej, kis izé, kis izé,

De jó az a kis izé,

Ami a kötő alatt

Mosolyogva csalogat!Pusztafalu (Abaúj-Torna)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kántor Teri az(t) hiszi:

Kántor Teri az(t) hiszi:

A kapitány elveszi.

- Ne hidd, Teri, előre,

Semmi, semmi se lesz belőle!Elment már a regiment,

A házasság füstbe ment.

Kántor Teri itt maradt

Hej, két szék közt a pad alatt.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Megbolondult már ez a csősz!

– Megbolondult már ez a csősz!

Ennek, anyjuk, többet ne főzz!

Meg ne kínáld jó boromból,

A lovát se abrakomból!– Megkínálom biz én, apjuk,

Mert mi kendet ritkán látjuk:

Ha kend kimén a tanyára,

Haza se jön éjszakára.Hódmezővásárhely (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ángyi sütött rétest,

Ángyi sütött rétest,

(Nem adott belőle),

Kivitte a kertbe

Talléros kendőbe.

Utána a bácsi

Nagy, fekete szűrbe.

Elfogta az ángyit

A kert közepibe.De jó kennek, bácsi,

Az ángyival hálni,

A rétesbű önni!Szeged-Madarász-tó (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Templom előtt egy küs házikóba

Templom előtt egy küs házikóba

Egy vénleány sírdogál magába;

Falba veri fejit bánatjába,

Hogy nem vitték férhöz a fassángba.- Fassáng, fassáng ezör eléjőne,

Méges a szer reám nem kerülne.

Ha még eccer anyám újra szülne,

Talán rám es a sor elkerülne.Párta, párta, búra termött párta;

A szégyön s bú szűvem átaljárta;

Ha megfoglak, messze elhajítlak,

A patakba kővel es bényomlak.Kiseprem a kipingált házamot,

Felvetem a paplanyos ágyamot;

Ágyam olyan, hogy a padlót éri.

Parasztlegén meg sem meri kérni.Én elmenyek igen-igen messze:

Magyarország kellős közepibe;

Veres gyüngyöt kötök a nyakamba,

Herceg, bárók jőnek látásomra.Minden este várom a kérőket;

Tám az ördög mind elvitte őköt?

Má meguntam a kérőköt várni,

Magam fogok szerencsét próbálni.Bárcsak immán azt hallanám hírbe,

Hogy valahol legény-esső lenne!

Kifekünném az út közepire,

Hogy cseppenne a surcom széjire!SzékelyföldForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Hol lakik kend, komámasszony?

– Hol lakik kend, komámasszony?

– Devecserbe.

– Hová való, komámasszony?

– Az ölembe.

– Talán nem is tudja kend,

Mikor velem játszott kend

A kiskertbe!Kölked (Baranya)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Édesanyám, de jó kend!

– Édesanyám, de jó kend!

De jó vizet hozott kend!

Máskor is ha elmén kend,

Tovább oda legyék kend!– Hát az ágyat mi lelte,

Hogy úgy le van heverve?

– A cica leheverte,

Attól van leheverve.Orosháza (Békés)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ne búsuljon senki menyecskéje,

Ne búsuljon senki menyecskéje,

Hogy az ura nemigen szépecske!

Ha meghal is, meg ne haljon érte,

Mást hoz neki a tavaszi fecske.Nekem olyan emberecske kéne,

Aki nekem recefátyolt venne.

Egyszer-kétszer jól megveregetne,

Úgy belőlem friss menyecske lenne.Józseffalva (Bukovina)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Már minálunk nem nézik azt:

Már minálunk nem nézik azt:

Szép-e, jó-e a leány?

Csak fő dolog, hogy nagy legyen...

Nagy legyen a hozomány!Legyen bár az ördög nénje,

Csak tele legyen erszénye;

Kap az férjet eleget,

Csinosat is ezeret.Balavásár (Kis-Küküllő)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ki az urát nem szereti,

Ki az urát nem szereti,

Sárgarépát főzzön neki;

Jól megsózza, paprikázza,

Hogy a hideg is kirázza.Elment az én uram Pestre,

Majd hazajön szombat este.

Főzök neki jó vacsorát:

Keménymagos istennyilát.Hódmezővásárhely (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Megdöglött a bíró lova,

Megdöglött a bíró lova,

Megnyúzta a bíró maga.

Sej-haj, remoson,

Húzza rá, verje rá, tegye rá takaroson!Bőre jó lesz lepedőnek

A bíró feleségének.

Sej-haj remoson,

Húzza rá, verje rá, tegye rá takaroson!Feje jó lesz fejkötőnek

A bíró feleségének

Sej-haj, remoson,

Húzza rá, verje rá, tegye rá takaroson!Farka jó lesz legyezőnek,

A bíró híres menyének.

Sej-haj, remoson,

Húzza rá, verje rá, tegye rá takaroson!Bele jó lesz pántlikának

A bíró édesanyjának.

Sej-haj, remoson,

Húzza rá, verje rá, tegye rá takaroson!Hajdúsámson (Hajdú)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A vénasszony kását főz,

A vénasszony kását főz,

Mind megposzogatja vén ember borjút őriz,

Mind elszalasztgatja.Fut utána, fut utána,

Lebeg a gatyája;

Fut utána, fut utána,

Reszket a szakálla.ErdélyForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Boritalban vénasszonyt

Boritalban vénasszonyt

Én már sokszor láttam.

Tíz kupa bort felhörpentett,

Szemeimmel láttam.

Ugrik aztán, mint az őz.

Bár legyen a haja ősz.

Ha ihatik, vigadozhat,

Annál jobban süt, főz.ErdélyForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Arra vigyázz, öregasszony,

Arra vigyázz, öregasszony,

Hogy az ördög el ne kapjon:

Bihalbőrbe őtöztessen,

Pokolba bedöcögtessen!Gyergyóalfalu (Csík)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Apró murok petrezselem.

Apró murok petrezselem.

A vénasszon veszedelem;

Alig várom az ördögöt,

Hogy elvigye a vén dögöt.Vénasszonnak nem kár volna,

Ha pokolba láncon volna.

Olyan ráncos annak bőre,

Félrehúz a vér is tőle.Nemespátró (Somogy)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Férjhez adnám a lányomat,

Férjhez adnám a lányomat,

Csillagomat, galambomat,

Kicsinyke még, hadd nöjjön még!Átalugrotta az L-et;

Egynehányszor meg is ellett.

Kicsinyke még, hadd nöjjön még!

A lányok közt legszebb virág:

Feje tetején holdvilág.

Kicsinyke még, hadd nöjjön még!Esztendeje hatvankettő,

Foga sincs több, csak vagy kettő.

Kicsinyke még, hadd nöjjön még!Csak két foga áll istrázsát

Alig rágja a híg kását.

Kicsinyke még, hadd nöjjön még!SzékelyföldForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Már ezután én megvárom:

– Már ezután én megvárom:

Kocsi gyüjjön értem három,

Lovas legény tizenhárom,

Köztük lögyön az én párom!– Már ezután én nem bánom:

Kocsi menjön érted három,

Lovas legény nyócvanhárom,

Mégse leszöl az én párom!Dunaszekcső (Baranya)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Hun jártál, te, Kati jányom?

– Hun jártál, te, Kati jányom?

– A szomszédba, anyámasszony.

– Mit kaptá ott, Kati jányom?

– Egypár csókot, anyámasszony.– Csárdás vagy te, Kati jányom.

– Ke jis a vót, anyámasszony.

– Régen vót az, Kati jányom.

– E meg mos van, anyámasszony.Magyarpécska (Arad)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Míg az uram a kútra járt,

Míg az uram a kútra járt,

Addig a galambom béjárt.

Míg az uram a kútra járt,

Addig a galambom béjárt.- Édes uram, be jó kend,

Be jó vizet hozott kend!

Hojzon ilyent máskor es,

Megcsókolom százszor es.- Téged, asszan kérdezlek;

Téged, asszan, kérdezlek:

Ezt az ágyat mi lelte,

Hogy-hogy el van gyötörve?- Macska fogott egeret,

Játszott véle eleget;

Macska fogott egeret,

Játszott véle eleget.Lészped (Moldva)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Ángyom, ángyom, édes ángyom!

– Ángyom, ángyom, édes ángyom!

Kell-e bunda másvilágon?

Kell-e bunda másvilágon?

Ángyom, ángyom, édes ángyom!

– Nem kell bunda, sem köpenyeg,

Mert a pokol úgyis meleg!Tyihajnáré.Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Bor, bor, bor, a lyányoké mind kondor,

Bor, bor, bor, a lyányoké mind kondor,

Menyecskéké ripacsos,

Asszonyoké lukacsos;

Öregeké mind sima,

Mert meg van az százezerszer simítva.Vágkirályfa (Nyitra)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Az én uram olyan jó:

Az én uram olyan jó:

Télön disznó, nyáron ló.

Ha kihajtom a rétre,

- Öszömadta! -

Hazanyerít estére.Szeged (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincs itthun az én uram,

Nincs itthun az én uram,

Zabot van aratni.

Majd hazajön estére.

Mit fog vacsorázni?A tűzhelyen a paszuly,

Ma egy hete főztem.

Nem főzhetek mindig húst,

Tavaly nyáron főztem!Alsókéked (Abaúj-Torna)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mikor engem férjhez adtak,

Mikor engem férjhez adtak,

Tizenhárom pendelyt adtak.

Tralalala, lalalala, dadada.

Tizenhárom pendelyt adtak, tralala.A góc alatt addig ültem,

Amíg egy maradt belőle.

Tralalala, lalalala, dadada.

Amíg egy maradt belőle, tralala.Addig ültem a góc alatt,

Ez az egy is mind kilyukadt.

Tralalala, lalalala, dadada.

Ez az egy is mind kilyukadt, tralala.Azt az egyet megfódoztam,

S a pad alá mind béraktam.

Tralalala, lalalala, dadada.

S a pad alá mind béraktam, tralala.Azt az egyet megszapultam,

S arra es kalákát hívtam;

Tralalala, lalalala, dadada.

S arra es kalákát hívtam, tralala.CsíkForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ördög hozta a vendéget!

Ördög hozta a vendéget!

Másnak vettem feleséget.

- Haja dínom-dánom

Míg élek is, bánom

Házasságom.Hódmezővásárhely (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Bánom, hogy megházasodtam,

Bánom, hogy megházasodtam,

A fejemre nagy bút hoztam!

Csalfa lett a feleségem,

Húsz gyereket hagyott nékem:Kettőt fogtam két karomba,

Hármat meg a kis kocsiba;

Hat a fődön citorázik,

Kilenc a ládán kártyázik.Bánfa (Baranya)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A valkói legények

A valkói legények

Nem legények, szegények!

Ha a lányok akarják.

Kötény alá takarják.Ki korán házasodik

Hamar családosodik.

Nem lesz többé gavallér;

Szegve van már a kenyér.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Erre kakas, erre tyúk,

Erre kakas, erre tyúk,

Erre van a gyalogút;

Ide te, oda te!

Subám alá gyere te!Egyszer voltam nálatok,

Letörött az ágyatok.

Ide te, oda te!

Subám alá gyere te!Ha még elmék hozzátok,

Jól megcsináltassátok!

Ide te, oda te!

Subám alá gyere te!Hódmezővásárhely (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Dunna, dunna, be puha!

Dunna, dunna, be puha!

Kimaradtam alóla;

Ám a legény azt mondja:

Alájutok valaha.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Gyerünk, menjünk vendégségbe;

Gyerünk, menjünk vendégségbe;

Három hétig tart egyvégbe.

Vigyünk el egy rosta vizet,

A nagy harang majd megfizet.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Van már kisszék,

Van már kisszék,

Csak lába kék.

Van már gyerek,

Csak apja kék.

Mama is van,

Koma is van,

Apja egy sincs,

Pedig sok van.Abony (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Gyere, kislány, gyere, kislány, a ház mögé,

– Gyere, kislány, gyere, kislány, a ház mögé,

Nézzünk egymás szeme közé!

Uccu, bizony, de jólesne,

Ha valaki meg nem lesne!– Ejnye, kislány, ejnye, kislány, de megnőttél!

De kár, hogy férjhez nem mentél!

– Mentem volna, de nem vettek.

Engem itthon felejtettek.Hódmezővásárhely (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Idegen anyósnak,

Idegen anyósnak,

Idegen anyósnak

Nem találod kedvit,

Nem találod kedvit!Rakd meg a tyüzit,

Forrald föl a vizit;

Nem találod kedvit,

Nem találod kedvit!Forrald föl a vizit,

Forrázd ki a szemit,

Úgy találod kedvit,

Úgy találod kedvit.Kolon (Nyitra)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Márton Kata kis kertjibe

Márton Kata kis kertjibe

Marci Miska sétál benne.

- Sétálj, Miska, kékbelibe

Tied löszök gyüvő őszre!Márton Kata hírös lán vót,

Marciékná szógáló vót.

Olyan ajándékot kapott,

Akit bőcsőbe ringatott.Magyarpadé (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kökindai három lány,

Kökindai három lány,

Összeveszött a gatyán:

Kettő fogi a szárát.

Harmadik a madzagját.Odaugrik az öreg,

Hogy az üvé az ülep:

- Ülepömet nem hagyom,

Benne van a vagyonom!Morotvapuszta (Temes)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Álmos vagyok, nem aludtam az éjjel,

Álmos vagyok, nem aludtam az éjjel,

Rám nézett egy menyecske két szemével.

Ki nem hiszi, próbálja meg magát hát:

Tud aludni, ha illyen két szemet lát?Héderfája (Kis-Küküllő)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Én vagyok a Gyuri,

Én vagyok a Gyuri,

Feleségöm Juli;

A kutyám meg Puli,

A tehenem Kuli.Gyuri a kocsmába,

Juli a szobába,

Puli a kosárba,

Kuli az istállóba.Megkölkezött Puli,

Megborgyazott Kuli,

Megbabázott Juli.

Örülhetsz már, Gyuri!Mohács (Baranya)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mikor én még leány voltam,

Mikor én még leány voltam,

A nagy utcán sétálgattam.

S ha a legényt szemmel néztem,

Majdhogy meg nem halt az értem!De mióta asszony vagyok,

Akármerre bolyonghatok.

A legények rám sem néznek,

Ura akadt már a méznek!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ketten mentünk, hárman jöttünk – (Tedd rá!)

Ketten mentünk, hárman jöttünk – (Tedd rá!)

Jaj, de hamar sokan lettünk! (Nyomd rá!)

Lehúzták a jegykötőt előle,

Úgy takarták a gyermeket bele.Gyanta (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Azt gondoltam magamba:

Azt gondoltam magamba:

Gömbec van a hasamba.

De az biza nem gömbec

Mert az ördeg dörömbez!Magyarbükkös (Alsó-Fehér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Tűz, tűz, tűz, nincsen olyan tűz, mint a férfitűz!

Tűz, tűz, tűz, nincsen olyan tűz, mint a férfitűz!

Ha az asszonyt alákapja,

De jó meg is szuszogtatja!

Tűz, tűz, tűz, nincsen olyan tűz, mint a férfitűz!Felsőireg (Tolna)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ó, átkozott kalamajka

Ó, átkozott kalamajka

Ki a szűzet földhöz vágta!

A szoknyáját fölhajtotta,

Fehér lábát kimutatta;

Ó, átkozott kalamajka,

Mért a szűzet földhöz vágta!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Tegnap vótam zabaratni

Tegnap vótam zabaratni

S ma menek kötözni.

Elvesztettem feleségem,

Most menek keresni.Ha még egyszer megtalálnám,

Bizon megbecsülném:

Kezit-lábát összekötném,

S a füstre feltenném.Még levenném, jól megverném,

Újról visszakötném;

Még levenném, jól megverném,

Újról visszakötném.Onest (Moldva)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Arra alá kis kalapot viselnek.

Arra alá kis kalapot viselnek.

A legények házasodni nem mernek,

Mert mind olyan a mostani menyecske:

Szép az ura, mégis legényt szeretne.Arra alá kis tunikát viselnek.

A leányok férjhez menni nem mernek,

Mert mind olyan a mostani férjecske:

Szép az asszony, mégis leányt szeretne.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Tizenhárom esztendeje,

Tizenhárom esztendeje,

Hogy leány nem ült ölembe.

Most akartam egyet fogni,

Az is meg akart harapni.Ha az öcsém nem lett vóna,

Bizony megharapott vóna;

De az öcsém ügyes legény:

Száz leánytól sem fél, szegény.Szováta (Maros-Torda)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Komámasszony, adjon nekem szállást,

Komámasszony, adjon nekem szállást,

A kordémnak fészerben állást!

Akármerre legyen a kereke,

Csak a rúdjának legyen jó helye.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Úgy szeretem Ferencet,

Úgy szeretem Ferencet,

Mint az édes perecet.

Hát még Ferenc ingemet!

Letépi az ingemet.

Ha letépi, mást veszek,

Csak az övé lehessek.Magyarbece (Alsó-Fehér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mikor én még legény voltam:

Mikor én még legény voltam:

A kapuba kiállottam,

Egyet-kettőt kurjantottam,

Mindjárt tudták, hogy én voltam.De mióta házas vagyok,

A kapuba kiállhatok,

Akárhányat kurjanthatok,

Mégsem tudják, hogy én vagyok.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Édesanyám férjhez adott,

Édesanyám férjhez adott,

Csak egy rongyos szoknyát adott. Ica-ca!

Olyan helyes kis uram volt,

Csak egy rongyos gatyája volt. Ica-ca!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Én elvettem egy vénleányt.

Én elvettem egy vénleányt.

Mit csináljak véle?

Hm, hm, haj, haj, haj!

Mit csináljak véle?Kenyeremet, szalonnámat

Megetettem véle,

Hm, hm, haj, haj, haj,

Megetettem véle.Isten engem úgy segéljen:

Nem hálok én véle.

Hm, hm, haj, haj, haj,

Nem hálok én véle.Kászonújfalu (Csík)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ez a barna menyecske sírna is meg nevetne,

Ez a barna menyecske sírna is meg nevetne,

Ha lehetne.

De mivelhogy nem lehet, úgy hát magában pisszeg

Szegényke.

Hogy az ura részeges, azért a kis menyecske

De mérges!

Ha hazajön az ura, legyen készen az ágya

Megvetve.

Édesen ölelgesse, aztán pedig feküdjék le

Melléje!

Olykor-olykor gondolgassa magába.

- Hogy az ördög vitte volna pokolba!Parajd (Udvarhely)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Nem házasodom meg soha,

– Nem házasodom meg soha,

Nem leszek asszony bolondja!

Hon nekem is asszon komandirozzon jobbra-balra,

Ollan nincs a sifonyírba

– Nem menek én férho soha,

Nem leszek ember bolondja!

Hogy egy ember üssön-dobgyon,

Ollan nincs a sifonyírba!Csonkahegyhát (Zala)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Annyi a lány, mint a csillag,

Annyi a lány, mint a csillag,

Mind a subám alatt vannak.

Megriasztom én azokat,

Subám alatt egy se marad;

Subám alatt egy se marad.Mohács (Baranya)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Gyere, kislány, a kenderbe!

Gyere, kislány, a kenderbe!

Nézzük, mi van, a pöndölbe

Uccu, bizony, az irgalmát,

De jó helyre vette magát!Hódmezővásárhely (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincsen nékem,

Nincsen nékem,

Nincsen nékem

Feleségem;

Nem adott a,

Nem adott az

Isten nékem.

Egyet adott,

De elvette;

Szedte-vette

Teremtette,

De jól tette,

Hogy elvette!

Mert - hej -

Nem kedvemre

Teremtette.Alsólendva (Zala)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Szeretném a feleségem megverni,

Szeretném a feleségem megverni,

Olyan szépen ha nem tudna ölelni,

De a karja, gyönge karja liliom,

Úgy átölel, hogy megverni nem tudom.Bélapátfalva (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Cifra palota,

Cifra palota,

Ződ az ablaka.

Gyere ki, te tubarózsa,

Vár a viloja.Én azt megteszem,

Katát elveszem;

Én aluszom, ő dógozik,

Este megverem.SzékelyföldForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hogy megházasodtam: megbántam,

Hogy megházasodtam: megbántam,

Olyan rossz asszonyra tanáltam;

Ugat, mint a hét vármegye kutyája,

Egész héten be nem áll a pofája.

Szita-rostakíreg,

Maj megöl a míreg,

De hiába!Hogy én fírhe mentem: megbántam.

Olyan rossz emberre tanáltam;

Ífíltájba jön haza a kocsmábul:

- Piszkos asszony, takarodj ki a házbúl!

Szita-rostakíreg,

Maj megöl a míreg,

De hiába!Nagyszalonta (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Messze jártam házasodni,

Messze jártam házasodni,

Bár ne jártam volna!

Édes, kedves feleségem,

Bár ott vesztél volna!Bár az ördög olly jó volna,

Talyigára tenne;

Mennél jobban sikoltanál,

Annál jobban vinne.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Meg akartam házasodni,

Meg akartam házasodni,

Csirkét akartam elvenni.

Csirke helyett kotlót kaptam;

Bánom, hogy megházasodtam.Újfalu (Moldva)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Jók a leányok, nem rosszak,

Jók a leányok, nem rosszak,

Még fejekre kontyot kapnak.

Ha fejekre kontyot kapnak,

Magát tartsa ugyan jónak.Az urát nevezi lónak:

Vaj deresnek, vaj fakónak;

Nyerget teszen a hátára,

Mint a dádé a lovára.Gyergyócsomafalva (Csík)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mikor én nőtelen voltam – oda,

Mikor én nőtelen voltam – oda,

A sarkantyúm azt peregte – oda:

Sörre, borra, pálinkára – oda,

Leányoknak pántlikára – oda!De mikor megházasodtam – oda,

Az én patkóm azt kopogta – oda:

Sóra, borsra, egy font húsra – oda,

Feleségemnek papucsra – oda.Hát most, hogy megöregedtem – oda,

A bocskorom azt csoszogja – oda:

Csisz el, csosz el a templomba – oda,

Onnét meg a koporsóba – oda.FejérForrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Elesett a lúd a jégen;

Elesett a lúd a jégen;

Felkel majd a jövő héten.

Ica-ca!Hegyeskőnél foly a patak.

Aj, de rossz legénnek adtak!

Ica-ca!Ha még eccer leán lennék,

Megnézném, hogy kihöz mennék.

lca-ca!Megvállogatnám a legént,

Mind a piacon az edént.

Ica-ca!Az edénnek a mázassát,

A legénnek a pirossát.

Ica-ca!

Avval élnék a kedvemre,

Bódog lennék életembe.

Ica-ca!SzékelyföldForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kukorica, édes málé

Kukorica, édes málé

Majd menyasszony leszek már én:

Ma menyasszony, holnap asszony,

Holnapután komámasszony.Kukorica, lisztes málé.

Öreg legény vagyok már én,

Csak az az egy reménységem:

Fiatal a feleségem.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Széles a Duna, keskeny a partja;

Széles a Duna, keskeny a partja;

Nincs olyan legény, ki átugorja.

Géczi Imre átugrotta,

Sáros lett a cipősarka.

Ez ám a legény!Ne gondold, Imre, hogy mindig így lesz.

Majd ha a kuckóba öt-hat gyerek lesz,

Csörög a sarkantyú, csipog a sok rajkó,

Kenyér kell annak!SomogyForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mindennek van szeretője, csak énnékem nincsen.

Mindennek van szeretője, csak énnékem nincsen.

Kinek kettő, kinek három, nékem egy szem sincsen.

Ha az isten egyet adna, jaj, de megbecsülném:

Kezét-lábát összekötném, a füstre úgy tenném!Kiállították a karót, be is állították.

A jányoknak a javát is mind kiválogatták.

Maradt nekem egy nagy boglyas, mi csináljak véle?

Bondort dugok az orrába, hadd ballagjon véle!Jósvafő (Abaúj-Torna)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A susányi ökörjárás,

A susányi ökörjárás,

Sivalkodik rajta a sás.

Vörös ispán möghallotta,

Mindjá Szűcs Imrének mondta.

De az Imre mög aszondta,

Nem az üvé a kis Jóska.Törökbecse (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Láttam legényt, láttam legényt Egörbe,

Láttam legényt, láttam legényt Egörbe,

Ki a leányt möggyóntatta sötétbe.

Hagyott neki ullyan penitenciát

Most is pólába ringatja a fiát.Bánfa (Baranya)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Komollói bíró lánya

Komollói bíró lánya

Fekszik tiszta fejér ágyba.

Kilenc orvos vizitálja,

Baját egyik sem találja.Komolló (Háromszék)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ha befogja János bácsi

Ha befogja János bácsi

Két szürke lovát,

Azon viszi Dorozsmára

Julcsa babáját.Kérdi tőle János bácsi:

- Julcsa, mi bajod?

- Víziborjú van énbennem,

Az az én bajom.- Mit kérdi kend, János bácsi?

Majd megtudi kend;

Diófábul lesz a bölcső,

Ringathati kend!Kiskunhalas (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Lőrincrévi bíró lánya

Lőrincrévi bíró lánya

Férjhez menne, de nincs ágya.

Ha nincs ágya, vagyon hája.

Tapogasd meg, hogyha állja!Magyarbece (Alsó-Fehér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Icca, szívem, Jusztinka,

Icca, szívem, Jusztinka,

Letörött a nyoszolya

Ne félj, szívem, Jusztinka,

Mögcsináljuk hajnalba!Szőreg (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Télen nem jó szántani,

Télen nem jó szántani,

Nehéz ekét tartani.

Jobb az ágyban maradni,

Menyecskével játszani.Diósad (Szilágy)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Lefeküdtem, csak alig,

Lefeküdtem, csak alig,

Nem egészen a falig.

Jól megölelj engemet,

Le ne essem mellőled!Nemesócsa (Komárom)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Dunna, dunna, be puha!

Dunna, dunna, be puha!

Kimaradtam alóla;

Ám a legény azt mondja:

Alájutok valaha.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Tűz, tűz, tűz, nincsen olyan tűz, mint a férfitűz!

Tűz, tűz, tűz, nincsen olyan tűz, mint a férfitűz!

Ha az asszonyt alákapja,

De jó meg is szuszogtatja!

Tűz, tűz, tűz, nincsen olyan tűz, mint a férfitűz!Felsőireg (Tolna)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kakas a szemeten

Kakas a szemeten

Annyit nem kapar,

Hányszor az én rózsám

Engem betakar,

Pedig éjjel-nappal

Mindig egyre kapar;

Annyit nem kapar,

Hányszor betakar.Bakter a toronyban

Annyit nem kiált,

Hányszor az én rózsám

Csókkal megkínált,

Pedig éjjel-nappal

Mindig egyre kiált;

Annyit nem kiált,

Hányszor megkínált.A malom kereke

Annyit nem fordul,

Hányszor az én rózsám

Engem megcsókol,

Pedig éjjel-nappal

Mindig egyre fordul;

Annyit nem fordul,

Hányszor megcsókol.Mezőn az én lovam

Annyit nem legel,

Hányszor az én rózsám

Engem megölel;

Pedig éjjel-nappal

Mindig egyre legel;

Annyit nem legel,

Hányszor megölel.Biharban, Borsodban

Nincs annyi esküdt,

Hányszor az én rózsám

Nekem megesküdt;

Biharban, Borsodban,

Szabolcs vármegyében.

Nincs annyi esküdt,

Hányszor megesküdt.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Rába mellett mi történt?

Rába mellett mi történt?

Lány kérette a legényt,

De a legény szabódik:

Nem mehet a tavaszig.A vánkosa szövetlen,

A párnája töltetlen,

Fonalát most fontolja

S még a récén a tolla.RábaközForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Három éle van a késnek.

Három éle van a késnek.

Nincs istene a legénynek;

Nincs istene, nincs Jézusa,

Mennyországba sincsen jussa.

Pokolba is csak egy szikra,

Azt is árendába bírja.Tompa (Hont)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A szerelöm csuda vak;

A szerelöm csuda vak;

Lát keveset, ugyancsak!

Vak - úgy mondják - s ha vak, hát

A setétben mivel lát,

Hogy megfogja a lánkát?UdvarhelyForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Esik eső, nő a petrezselyem.

Esik eső, nő a petrezselyem.

Tótágast áll bennem a szerelem.

Jaj, istenem, vajon mit csináljak:

Szaladjak-e, vagy tótágast álljak?Sepsiszentgyörgy (Háromszék)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincs mennyország, se pokol, se pokol,

Nincs mennyország, se pokol, se pokol,

Még a pap is udvarol, udvarol.

Hát a szegény juhászlegény

Mért ne udvarolna szegény!?Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Még azt mondja a torma,

Még azt mondja a torma,

Hogy a legény egyforma!

Abba pedig hazudik a torma,

Mert ki szőke, ki barna.Még azt mondja a retek,

Hogy szeretni nem merek!

Abba pedig hazudik a retek,

Mert én szeretni merek.Még azt mondja a retek,

Hogy én szőkét szeretek!

Abba pedig hazudik a retek,

Mert én barnát szeretek.Még azt mondja a murok

Hogy szeretni nem tudok!

Abba pedig hazudik a murok,

Mert szeretni hűn tudok.Még azt mondja a dió,

Hogy a férfi egy se jó!

Abba pedig hazudik a dió,

Mert a férfi igen jó.Még azt mondja az alma,

Nem szép a lány, ha barna.

Abba pedig hazudik az alma,

Úgy szép a lány, ha barna.Hódmezővásárhely (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A leány gyöngyvirág

A leány gyöngyvirág

Tizenhat esztendeig;

Liliom, rózsaszál

Tizennyolc esztendeig;

De ha idejét haladja,

Csak a legények bolondja.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A hévizi piacon, piacon

A hévizi piacon, piacon

Rózsát árul egy asszony, egy asszony.

Szálát adja petákon petákon,

Párját adja forinton, forinton.Derzsi Lilla megvette, megvette.

Kapujába kitette, kitette.

Jancsó István levette, levette.

Kalapjára feltette, feltette.Derzsi Lilla bújába, bújába

Belébútt a burjánba burjánba.

Jancsó István utána, utána

Magas sarkú csizmába, csizmába.SzékelyföldForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Még azt mondja az anyám, az anyám:

Még azt mondja az anyám, az anyám:

Ne vegyek nőt ily korán, ily korán,

Majd ha az eszem megnőtt,

Jobb lesz akkor venni nőt, venni nőt!De nem várok, nem biz én, nem biz én:

Házasodom az idén, az idén,

Mert ha megjön az eszem,

Tudom, akkor nem teszem, nem teszem.Nagykőrös (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Túl a vizen szenestőke

Túl a vizen szenestőke

Szebb a barna, mint a szőke.

A barnától vámot kérnek,

A szőkére rá se néznek.Asszonynépe (Alsó-Fehér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Térhelyt terem a gyékény.

Térhelyt terem a gyékény.

Jaj, de hamis a legény!

Dombon terem a csihány.

De hamisabb a leány:

Egyszer vág ő a szemedbe,

Ezerszer jut az eszedbe!Magyarlapád (Alsó-Fehér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Egy-egy ördög minden fírfi,

Egy-egy ördög minden fírfi,

A leányníp azt beszíli.

Ugyi bizony jó lenne,

Ha egy ördög elvinne?Nagyszalonta (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Zárd bé, lányom, az ajtót,

– Zárd bé, lányom, az ajtót,

Ki ne lopják a csikót;

Ki ne lopják a csikót!Mégis, mégis megesett,

Hogy a csikó elveszett.

Nem tudom, hogyan esett!Székelytamásfalva (Háromszék)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Lányom, lányom, gyöngyvirágom,

– Lányom, lányom, gyöngyvirágom,

Kerti rózsaszálom,

Elmennél-e a kovácshoz,

Az eszemadtához?

– Jaj, anyám, a kovács

Ollyan, mint a rossz bogrács!

Nem megyek én ahhoz!– Lányom, lányom, gyöngyvirágom,

Kerti rózsaszálom.

Elmennél-e a takácshoz,

Az eszemadtához?

– Jaj, anyám, a takács

Ollyan, mint a záptojás!

Nem megyek én ahhoz.– Lányom, lányom, gyöngyvirágom,

Kerti rózsaszálom.

Elmennél-e a Jánoshoz,

Az eszemadtához?

– Jaj, anyám, a János,

Valamennyi, mind álmos!

Nem megyek én ahhoz.– Lányom, lányom, gyöngyvirágom,

Kerti rózsaszálom,

Elmennél-e a diákhoz,

Az eszemadtához?

– Jaj, anyám, a diák

Ollyan, mint a gyöngyvirág!

Elmegyek én ahhoz!Szeged (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Csütörtökön este

Csütörtökön este

László Márton leste,

Míg Belán Erzsike

Magát kifestette.Anyja számát vette

S a vasvillát vette;

S a vasvillát vette,

Kapun kikergette.Kapun kikergette,

Kerten átszöktette;

S az én Erzsikémnek

A haját megtépte.MoldvaForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A menyecske drága lélek,

A menyecske drága lélek,

Ad ő nekem, amit kérek.

A menyecske drága kincs:

Sohasem mondja, hogy nincs.Magyarbükkös (Alsó-Fehér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Édesanyám, meghalok,

– Édesanyám, meghalok,

Ha meg nem házasodok;

– Tetejébe, haj,

Levelébe, haj! –

Ha meg nem házasodok!– Édes fiam, ne halj meg,

Inkább házasodjál meg;

– Tetejébe, haj,

Levelébe, haj! –

Inkább házasodjál meg!– Vedd el a bíró lányát,

Majd süt neked pogácsát;

– Tetejébe, haj,

Levelébe, haj! –

Majd süt neked pogácsát!– Édesanyám, nem lehet,

Még azt mondják, hogy gyerek.

– Tetejébe, haj,

Levelébe, haj! –

Még azt mondják, hogy gyerek.Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nem ér az a legény egy szál vöröshagymát,

Nem ér az a legény egy szál vöröshagymát,

Ki a leány mellett összehúzza magát,

Összehúzza magát, eltátja a száját.

Verje meg az isten a málészájúját!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nem mind legény, aki magát tartja,

Nem mind legény, aki magát tartja,

Csak a posztónadrág feszül rajta.

Nem tudja a rendet lekaszálni,

Meg tudja a kislány szívét csalni.Nem mind kislány, aki magát tartja,

Csak a rózsás szoknya feszül rajta.

Nem tudja a kenyeret megsütni,

Meg tudja a legény szívét csalni.Paszab (Szabolcs)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hej, a kislány olyan drága,

Hej, a kislány olyan drága,

Mint a virág a pohárba:

Száz forintért adnak egyet!

Olyan drága, mégis vesznek.De a legény olyan olcsó,

Mint a feneketlen korsó:

Két fillérért adnak egyet!

Olyan olcsó, mégse vesznek.Mérkvállaj (Szatmár)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A menyecske maga mondja:

A menyecske maga mondja:

Ég a csűrje, nem tagadja:

Ki eloltja, annak adja.

Ha én oltom, nekem adja.Magyarbükkös (Alsó-Fehér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nem kell hinni a mostani leánynak!

Nem kell hinni a mostani leánynak!

Két színe van, mint a jeges almának.

Mer a leány olyan, mint a jeges fa:

Rásüt a nap, leolvad a jég róla.Balavásár (Kis-Küküllő)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Gyöngyélete a leánynak,

Gyöngyélete a leánynak,

Szeretőt talál magának,

De a legény, mint a kutya,

Kustorog egész éjszaka.Ha este van a faluba;

Lányok mennek a fonóba;

Legények meg az ablakra,

Tekintgetnek a lányokra!Este van már a faluba,

Megyen a lány a fonóba.

A legény meg az ablakra:

Odafagyott az ajaka.- Tartsd ki, kislány, azt a gyertyát,

Engesszük fel az ajakát!

Bomoljon meg az ajaka,

Minek tette az ablakba?!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Apró, kicsi tejesmálé.

Apró, kicsi tejesmálé.

Nincs szebb élet, mint a lányé,

Mert lefekszik vetett ágyba,

S úgy alszik ott, mint egy páva!

De a legény, mint egy kutya

Kucorog egész éjszaka.Csekelaka (Alsó-Fehér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Virágéknál ég a világ,

Virágéknál ég a világ,

Sütik már a rántott békát.

Zimezum, zimezum

Recefice, bum, bum, bum.Váczi Gábor odakapott,

Békacombot ropogtatott.

Zimezum, zimezum

Recefice, bum, bum, bum.Puskás Gábor későn futott,

Neki csak a fara jutott.

Zimezum, zimezum

Recefice, bum, bum, bum.Doboz (Békés)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Szép a leány ideig:

Szép a leány ideig:

Tizennyolc esztendeig;

De a legény mindaddig,

Míg meg nem házasodik.Szegvár (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Három bokor saláta,

Három bokor saláta,

Három kislány kapáta.

Nem köll néköm saláta,

Csak az, aki kapáta.Három tepszi pogácsa,

Három kislány csinyáta.

Nem köll néköm pogácsa,

Csak az, aki csinyáta.Három bukor lébözli

Három kislány szömözi.

Nem köll néköm lébözli,

Csak az, aki szömözi.Csököly (Somogy)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Inkább fekszem a lány mellé,

Inkább fekszem a lány mellé,

Mint az árvacsalán mellé,

Mert az árvacsalán megcsíp,

De a kislány fölmelegít.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Matyi bácsi, gurítson kend egy-almát!

– Matyi bácsi, gurítson kend egy-almát!

Még az éjjel megadom a jutalmát.

– Nem gurítok, szőke babám, gyere be;

Tele a kas, válogassál belőle!Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Fáj a térdem kalácsa,

Fáj a térdem kalácsa,

Mert megcsípta a kácsa.

Jár ide, jár oda, jár.

Kétszínű, csalfa madár.Ki nem hiszi, tapintsa:

De bizon, csak megcsípta!

Jár ide, jár oda, jár,

Kétszínű, csalfa madár.Magyarpécska (Arad)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ágas-bogas, magas kender.

Ágas-bogas, magas kender.

Nem kell nekem egyvezember,

Mert az egyvez őszirózsa:

Egyszer nyílik egy hónapba.

Az ifiú bazsarózsa:

Kétszer nyílik egy hónapba.Miriszló (Alsó-Fehér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Sikolt-rikolt a sarkantyú;

Sikolt-rikolt a sarkantyú;

Csókot kíván a galambom.

Adjon neki a kisasszony,

Ne kívánja olyan nagyon!Tunyog (Szatmár)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Vezekényben meg Átányban

Vezekényben meg Átányban

Jó természet van a lányban;

Maga mondja a legénynek:

- Ajtót is nyitok én kendnek.Vörös sapka, selyemsujtás.

Jerünk a lányokhoz, pajtás!

Estve, estve, még sincs estve,

Maga hítt meg a menyecske.Járok hozzá minden estve,

Nem veti senki szememre.

Csirke csipog a nád alatt,

Megfogjuk a garád alatt.Monostor (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A sarlai legények

A sarlai legények

Leányosztályt tevének.

Gyöngyöm, violám,

Szép aranyalmám.Egy legénynek nem jutott,

Nagyon megharagudott.

Gyöngyöm, violám,

Szép aranyalmám.Majd ha máskor osztatik,

Akkor neki juttatik.

Gyöngyöm, violám,

Szép aranyalmám.Tele kertem zsályával.

Szép a legény párjával.

Gyöngyöm, violám,

Szép aranyalmám.DunántúlForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Jánoshídi vásártéren

Jánoshídi vásártéren

Legényvásár lesz a héten.

Ezresekér adnak egyet;

Jaj, de drága, mégis vesznek!Jánoshídi vásártéren

Kislányvásár lesz a héten.

Két krajcárér adnak egyet;

Jaj, de olcsó, mégsem vesznek!Jánoshida (Szolnok)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Híres község Madaras,

Híres község Madaras,

Ott a leány hat garas.

Azon alul nem adják,Inkább magnak meghagyják!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Eltörött a cinedény, cinedény, cinedény.

Eltörött a cinedény, cinedény, cinedény.

Katádfába nincs legény, nincs legény, nincs legény.

Egy van köztik, amit ér:

A gatyája térdig ér.

Sárga cinder, citora, ricaca, Katica!Eltörött a cinkalány, cinkalány, cinkalány.

Katádfába nincs leány, nincs leány, nincs leány.

Egy van köztik, amit ér:

A szoknyája térdig ér.

Sárga cinder, citora, ricaca, Katica!Katádfa (Baranya)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Magába, magába,

Magába, magába,

Ördög bújjék magába, magába!

Válogat a leányba, leányba?

Egyik olyan, mint a másik:

A csókért nem haragszik.Beléje, beléje,

Ördög bújjék beléje, beléje!

Válogat a legénybe, legénybe?

Egyik olyan, mint a másik:

Ha lefekszik, elalszik.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Árok is van, gödör is van.

Árok is van, gödör is van.

Szép lány is van, csunya is van.

Árok mellett ugorni köll,

Szép lány mellett hazunni köll.Mohács (Baranya)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Cserefán terem a ződ ág.

Cserefán terem a ződ ág.

Lányoké lesz a mennyország.

Azalatt egy csipkebokor.

Legényeké lesz a pokol.Mert a leány bazsarózsa.

Szakítsd le, tedd a pohárba!

De a legény rothadt alma.

Kapd fel, tedd a moslékosba!Magyarlapád (Alsó-Fehér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Két színe van a legénynek,

Két színe van a legénynek,

Mint a nyársfa levelének.

Három színe van a lánynak,

Mint a patyolatrózsának.Magyarlapád (Alsó-Fehér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Az én csizmám csikorgós, csikorgós,

Az én csizmám csikorgós, csikorgós,

Csikorgós, csikorgós,

Tegnap vette egy csikós.

Hej, a babám, a csikós.

Ha még egyet ilyet, olyat vesz:

Két csikorgós csizmám lesz - ha vesz.Az én szoknyám kanavász kanavász,

Kanavász, kanavász,

Tegnap vette egy kanász.

Hej, a babám, a kanász.

Ha még egyet ilyet, olyat vesz,

Két kanavász szoknyám lesz - ha vesz.Az én kendőm olajos,

Olajos, olajos,

Tegnap vette a Lajos.

Hej, a babám, a Lajos.

Ha még egyet ilyet, olyat vesz,

Két olajos kendőm lesz - ha vesz.Putnok (Gömör)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Csicsónénak három lánya,

Csicsónénak három lánya,

Háromnak van egy szoknyája.

Csicsóné, galambom,

Terád illik a csókom.Csicsóéknál ég a világ,

Most varrik a tarka dunnát.

Csicsóné, galambom,

Terád illik a csókom.Csóka (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Almáriom kis kulcsa.

Almáriom kis kulcsa.

A mi papunk be furcsa!

Még azt papolta minap:

Lányt szeretni nem szabad.De hiába papolta,

Szívem nem azt diktálja;

Mert szívem csak arra késztet:

Ha szereted, csókold meg!Debrecen (Hajdú)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Nézd meg, lányom, nézd meg jól:

– Nézd meg, lányom, nézd meg jól:

Ki kopogtat az ajtón!

– A szeretőm, a kanász,

A gatyája kanavász

Nem köll nékem az!– Nézd meg, lányom, nézd meg jól:

Ki kopogtat az ajtón!

– A szeretőm, a csikós;

A gatyája, inge gyócs;

Az köll nékem, az!Kunszentmiklós (Pest)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Lányok fonják a lenszöszt,

Lányok fonják a lenszöszt,

Beszélgetik magok közt:

- Jaj, anyám, a fonás!

Nehéz a várakozás.- Cipőt veszek, szülöttem,

Csak ne sírj, ríj előttem!

- Jaj, anyám, jó anyám;

Nem az az én nyavalyám!- Szoknyát veszek, szülöttem,

Csak ne sírj, ríj előttem!

- Jaj, anyám, jó anyám,

Nem az az én nyavalyám!- Legényt hozok, szülöttem,

Csak ne sírj, ríj előttem!

- Úgy, anyám, jó anyám,

Ez ám az én nyavalyám!DunántúlForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A főszögön egy menyecske;

A főszögön egy menyecske;

Nagy szégyön, hogy körmösöcske

Ej-haj, be rossz tejet szopott!

Mút hetön is lúdat lopott.

Vitték a bíró házához

S kötötték a góc lábához.UdvarhelyForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A kisasszon Pozsonba

A kisasszon Pozsonba

Selmet lopott a bótba.

A kisasszont megfogták,

Összüvissza pofozták.Kérdik tülö: - Ki vagy te?

- Az én apám földesúr.

- Ha az apád földesúr,

Selmet lopnyi ne tanulj!Dobronak (Zala)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A szentgyörgyi lányok tyúkot ültettek;

A szentgyörgyi lányok tyúkot ültettek;

Egy tyúk alá harminchat tojást tettek.

Harminchat tojásból csak egy kakas lett.

Szép szentgyörgyi lányok, mi lesz veletek?Sepsiszentgyörgy (Háromszék)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hej, a szendi kisleányok

Hej, a szendi kisleányok

Mind a templom előtt állnak.

Szidják, átkozzák a papot:

Mért hagyott rövid farsangot?Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Az ürögi utca sikeres

Az ürögi utca sikeres

Benne, pajtás, szép lányt ne keress,

Mer aki van benne, mind görbe;

Kinek a szája széle csempe.Felsőireg (Tolna)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Palcsi Kata szép jány vóna, Kata!

Palcsi Kata szép jány vóna, Kata!

Ha ja szája nem nagy vóna, Kata!

Három alma egy sorjába

Könnyen befír a szájába, Kata!Palcsi Kata szép jány vóna, Kata!

Ha ja nyaka tiszta vóna, Kata!

- Mosd meg, Kata, a nyakadot.

Úgy pirosídd ki magadot, Kata!Megégett má a sarokbót, Kata.

Nem kapsz, Kata, pirosítót, Kata!

Maj felépül a sarokbót,Kapsz még, Kata, pirosítót, Kata!Magyarpécska (Arad)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ez a kislány be kövér,

Ez a kislány be kövér,

Talán mandulával él?

Recepice, haj!

Leveles a gally.

- Engem, rózsám, meg ne csalj!- Élek biz én fenével:

Kukoricakenyérrel.

Recepice, haj!

Leveles a gally.

Engem, rózsám, meg ne csalj!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Komámasszony leánya

Komámasszony leánya

Megfulladt a mácsikba

Három a pille.

Vagy a mácsik zsíros volt,

Vagy a leány torkos volt.

Három a pille.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

De takaros kis katlan

De takaros kis katlan

Rajta a sok mosatlan.

Mosd el, rakd el az edényt,

Úgy válassz majd vőlegényt!Orosháza (Békés)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Itt a lányok olyan cifrák,

Itt a lányok olyan cifrák,

A fazékot ki se mossák;

A kutyával kinyalassák

S a karóba kiaggassák.Szentdemeter (Udvarhely)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Összejöttek, összejöttek

Összejöttek, összejöttek

A szarvasi leányok;

- Ikkom-bikkom, lábikkom -

A szarvasi lányok.Összeszedtek, összeszedtek

Egy marék lisztecskét;

- Ikkom-bikkom, lábikkom -

Egy marék lisztecskét.Megsütötték, megsütötték

Zsíros pogácsának;

- Ikkom-bikkom, lábikkom -

Zsíros pogácsának.Odament a, odament aTökfilkó kutyája;

- Ikkom-bikkom, lábikkom -

Tökfilkó kutyája.Mind megevé, mind megevé

A zsíros pogácsát;

- Ikkom-bikkom, lábikkom -

A zsíros pogácsát.Így lett vége, így lett vége

A szarvasi bálnak;

- Ikkom-bikkom, lábikkom -

A szarvasi bálnak.Hódmezővásárhely (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A kaposi leányok

A kaposi leányok

- Rikacé, Katica -

Laskát sodorni járnak.

- Rikacé, Katica.

Hazamennek lisztesen,

Csókot adnak szívesen.- Sári cinge - cungeráj;

- Rikacé, Katica.Kaposvár (Somogy)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Piros pünkösd szép napján

Piros pünkösd szép napján

- Tralláridi, rajdom -

Összeveszett két leány.

- Tralláridi, rajdom

Egyik tegnap, másik ma

Megfulladt a mácsikba

- Tralláridi, trallárom,

Trallárom, trallárom.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Falu végin van egy ház,

Falu végin van egy ház,

Abba lakik egy asszony.

Van annak egy szép lánya,

Julcsa annak a neve.

Sütött Julcsa pogácsát,

A Pistának odadta.

A Pista azt megette,

A hideg is kilelte.Újszász (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ez a kislány tejfölét

Ez a kislány tejfölét

Mind ellotyogtatta.

Utánamegy egy legény,

Mind fölnyalogatja.Kiskomárom (Zala)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mikor mentem, mikor mentem Gyergyó felé,

Mikor mentem, mikor mentem Gyergyó felé,

Pánkót süttek az asszonyok arrafelé.

A pánkóból nem adtatok,

Szakadjon meg a nyakatok!Szentivánlaborfalva (Háromszék)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ennek a kislánynak rövid a szoknyája.

Ennek a kislánynak rövid a szoknyája.

Mondtam az anyjának, varrjon fodort rája.

Azt mondta az anyja, nem varr fodrot rája;

Akinek nem tetszik, ne járjon hozzája!Ennek a kislánynak hosszú a köténye.

Mondtam az anyjának, messen le belőle!

Azt mondta az anyja, nem metsz le belőle;

Előbb is, utóbb is kinől majd belőle.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ezt a kislányt ne vedd el, ne vedd el!

Ezt a kislányt ne vedd el, ne vedd el!

Nem győzöd meg selyemkeszkenővel:

Kettőt köt a fejére, nyakára,

Harmadikat karcsú derekára.Te kisleány, ne didegj, ne dudogj,

Hogy teneked szerető nem jutott!

Várakozzál, jövő éjszakára

Megjő még a tied bizonyára!Nagypirit (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Hej, kereki, kereki!

– Hej, kereki, kereki!

Bíró Julis, gyere ki!

– Nem mehetek én most ki,

Hajam göndörítem ki.– Hej, kereki, kereki!

Bajó Gyuri, gyere ki!

– Nem mehetek én most ki,

Bajuszomat pedrem ki.Nagyszalonta (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Túron lakok, keress meg!

- Túron lakok, keress meg!

Két lányom van, kéresd meg;

Neked adom, szeresd meg!

Két tyúkom van, együk meg!Két lányom van kérőbe.

Kiment a kenderföldre.

Levetették a pendelt,

Úgy nyűtték fel a kendert!Hódmezővásárhely (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Csütörtökön virradóra

Csütörtökön virradóra

Ment a kislány a folyóra.

Kicsi lábát mossa,

Meg is szappanozza

A folyóba.Elvitte a víz a szappanyt,

Utánaküldi a kappanyt.

Míg a kappany repült;

A szappany elmerült

A folyóba.Parajd (Udvarhely)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Bíró Marcsa libája

Bíró Marcsa libája

Belement a Tiszába;

Kettőt lépett utána:

Kilátszott a Bíró Marcsa fehér alsószoknyája.Apátfalva (Csanád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Falu végén keskeny gát.

Falu végén keskeny gát.

Barna kislány, lipitom,

Lipi, lipi, lipitom - ugord át!De te, szőke, ne próbáld,

Mert elhasad - lipitom,

Lipi, lipi, lipitom - a szoknyád!Böde (Zala)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Fölmentem a szilvafára,

Fölmentem a szilvafára,

Elrepedt a gatyám szára.

Uccu, bizony, az irgalmát!

Maj megvarrja az én babám.Ipolyság (Hont)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kimentem én a szőlőbe sötétben,

Kimentem én a szőlőbe sötétben,

Megöleltem én egy karót sötétben.

Megöleltem én a karót, a karót;

Azt gondoltam, hogy babám volt.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ha kicsiny is a legény,

Ha kicsiny is a legény,

Lehet azért vőlegény:

Széket tesznek alája,

Úgy megy föl a kis ágyra.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A hangonyi legények

A hangonyi legények - ladi-ladi-ladi-ladi-ladilom -

Fonóházba mennének - ladi-ladi-ladi-ladi-ladilom -

Aggyig-aggyig ballagtak, üres házra tanáltak.

- Ladi-ladi-ladilom - fene tudja, hol mulat a galambom.Hangony (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ismertem apádot:

Ismertem apádot:

Igen jó gazda vót:

A Balaton partján

Két kazal rongya vót.Egy egér belebújt,

Füle-farka kinn vót.

Azért a te apád

Igen nagy gazda vót.Mözs (Tolna)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A pusztai, a pusztai legényeknek

A pusztai, a pusztai legényeknek

Nincsen pénzük, nincsen pénzük szegényeknek:

Bankóért nyúl a zsebébe,

Tökmag akad a kezébe.Hódmezővásárhely (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A csanádi legények

A csanádi legények

Libát loptak, szegények;

Rosszul fogták a nyakát, a nyakát,

Elgágintotta magát.A csanádi legénynek

Bocskora van szegénynek.

Ha pocsétát nem kerül, nem kerül, nem kerül,

A bocskora elmerül.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Teríti egy lány a vásznat

Teríti egy lány a vásznat

Így meg így, ippen így.Sulykolja a lány a vásznat

Így meg így, ippen így.Jön egy öreg a kunyhóból

Így meg így, ippen így.Kezd a lánynak integetni

Így meg így, ippen így.De a lány is visszaintett

Így meg így, ippen így.Jön egy fiatal lóhátas

Így meg így, ippen így.Kezd a lánynak integetni

Így meg így, ippen így.De a lány is visszaintett

Így meg így, ippen így.Doboz (Békés)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hogy veti el a paraszt

- Hogy veti el a paraszt

Lassankint a zabot?

- Így veti el a paraszt

Lassankint a zabot.- Hogy vágja le a paraszt

Lassankint a zabot?

- Így vágja le a paraszt

Lassankint a zabot.- Hogy issza meg a paraszt

Lassankint az árát?

- Így issza meg a paraszt

Lassankint az árát.BékésForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Haragszom én arra szóra,

Haragszom én arra szóra,

Ki a papot úgy megszólja,

Mert a papnak nincs bundája,

Hideg a reverendája.

Heje-huja, hopp!Haragszom én arra szóra,

Ki a mestert úgy megszólja;

A mesternek nincs kalapja,

Sapkában jár az utcára.

Heje-huja, hopp!Heje-huja, szűröm ujja!

A cigány a nótám fújja.

Gyere, rózsám, táncoljunk hát,

Járjuk el a magyar nótát!

Heje-huja, hopp!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Haragszom az olyan szóra,

Haragszom az olyan szóra,

Ki a legényeket szólja,

Mert a legény aranycsillag,

Aranygarádicson ballag.Haragszom az olyan szóra,

Ki a leányokat szólja,

Mert a leány aranyalma,

Fölteszem a fogasomra.Haragszom az olyan szóra,

Ki az asszonyokat szólja,

Mert az asszony pergő rokka,

Pereg az minden hajnalba.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>