A szép leány aranybárány;

A szép leány aranybárány;

Csigirigiri!

Olyan ékes, mint a márvány;

Bagaragari!Tíz városban sincsen párja;

Csigirigiri!

A táncot is könnyen járja.

Bagaragari!Vacsárcsi (Csík)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>