Édesanyám, hét hónapja itt vagyok:

Édesanyám, hét hónapja itt vagyok:

Fülöp Lajos birtokába hervadok;

Elhervadok, mint ősszel a fügefalevél.

Kis angyalom, de hiába szerettél!Padé (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

– Szüret után van az idő, házasodnyi kőne;

– Szüret után van az idő, házasodnyi kőne;

Én meg, anyám, férhöz mennék, ha valaki kérne.

De a legény, ki hozzám jár, elment katonánok,

Ha hazagyün, gyöngébb leányt választ a' magánok.– Nappal a vasútra járok, este a fonóba,

Vasárnap meg elmegyek a híres fogadóba.

Korán reggel fölöltözöm zsinóros nadrágbo,

Úgyis szépen muzsikálnak ott az új világbo.Húzd rá, cigány, hó fehérlik az aponyi réten;

Amit neked kerestem a vasúton a héten,

Amit borér nem adok, jó lesz pántlikáro,

Jó lesz pántlikáro, rózsám derekáro.– Édesanyám, mire várok, megyek Budapestre,

Ott a szép utcán sétálok minden szombat este.

Kikenyem én az orcámat, magam nagyra tartom,

Majd valaki belém szeret ott a Dunaparton.Karád (Somogy)Forrás: Ortutay Gyula – Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Pálteleki pusztába szépen szól a muzsika;

Pálteleki pusztába szépen szól a muzsika;

Pálteleki intéző a levelünket most írja.

Írjad, írjad, seje-haj, majd én elmagyarázom:

Pálteleki pusztába nincsen megmaradásom.Pálteleki intéző ha fölül a lovára,

Szomorúan letekint a répa-kapássira;

Szomorúan letekint, hullanak a könnyei:

Savanyú tészta miatt nem akarnak maradni.Bakonyszentlászló (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Sej-haj, kását ettem, megígette a számat.

Sej-haj, kását ettem, megígette a számat.

Más öleli, csókolja ja babámat;

Más öleli, másnak ül az ölébe,

Sej-haj, más kacsingat világoskék szemébe.Sej-haj, nincsen rózsa, csak a száraz levele.

Nincs szeretőm, az anyja lebeszélte:

Lebeszélte a jó anyja, hogy ne szeressen,

Sej-haj, szegény vagyok, gazdagabbat keressen!Mezőtúr (Szolnok)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Füstös a kemence szája.

Füstös a kemence szája.

Félre áll a gazdám szája:

Ha kérjük a kenyerünket,

Félrehúzzák a szemüket.Borzavár (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Jaj, de sokat kapáltam a nyáron!

Szentlászlói lányok mind napszámba járnak;

Szentlászlói lányok mind napszámba járnak.

Hatvan krajcár a napszámuk,

Sej, buktyel-szoknyát vesznek rájuk.

Csárdás kis angyalom,

Fáj a szivem nagyon.Árpa, árpa, árpa, három tábla árpa;

Árpa, árpa, árpa, három tábla árpa.

Ki fogja azt lekaszálni,

Sej, ha én be találok válni?

Csárdás kis angyalom,

Fáj a szivem nagyon.Bakonyszentlászló (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Szilasbalhás szép határa de üres!

Szilasbalhás szép határa de üres!

Mind kimentek a munkások belőle.

Hoztak bele bugerokat, tótokat;

Sírhatnak is a szilasi nagy urak.Szilasbalhás (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ej-haj, de meguntam azt az urat szolgálni,

Ej-haj, de meguntam azt az urat szolgálni,

De még jobban pajtájába bemenni!

A fűzőtű megszúrja a kezemet.

Sej-haj, kit szerettem, az az enyim nem lehet.Szolgaegyháza-Szabadegyháza (Fejér)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Azér, hogy én ilyen beteg vagyok

Azér, hogy én ilyen beteg vagyok

Kilenc kislány szeretője vagyok;

A tizedik el van tőlem zárva

Fülöp Lajos szőlőbirtokába.Fülöp Lajos szőlőbirtoka, lukadjá ki;

Te meg, babám, szabadulj ki!

- Szabadulnék, seja-haja-haja, de nem lehet:

Leszerződtem rája erre a három és fél hónapra.Padé (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ha akarok, új esztendőt csinálok:

Ha akarok, új esztendőt csinálok:

Én má többet a dohánba nem járok;

Megmosom a dohántól a kezemet;

Nem eszek már több keserű kenyeret.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mikor én a bányába elmentem,

Mikor én a bányába elmentem,

Először is csillésnek szegődtem.

Nehéz volt a lapát meg a csákány;

A fekete széntől megijedtem.Öskű (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kevés hold jut egy kaszára,

Kevés hold jut egy kaszára,

Elfogy karácsony napjára...

Zálogolni megy a bíró,

Nem tartja fenn a sok síró.

Gyermek menne iskolába,

Nincs kenyér a tarisznyába.

A házon rongyos a fedél,

A gólya rászállni sem mér.A sok adó terhe alatt

A házgerenda majd leszakad.

Jár mindég a végrehajtó

Vizsgálni, van-é dobra való?

Sok helyről búsan távozik,

Nyomort lát és sóhajtozik:

- Ezt nem lehet eldobolni,

Szörnyű nehéz kiutalni!Orosháza (Békés)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Szerelmes, édös Istenünk!

Szerelmes, édös Istenünk!

Ugyan bizon mi lesz velünk?

Mind csak szántunk, mind csak vetünk,

Még sincs megevő kenyerünk!A sok adó, a sok fizess

Miatt szuszék, járom üress;

Pedig úgy terem itt a rozs,

Mint (Bécs)be a palaglafosFődünk tiszta búza helyett

Az üdőn es konkolyt termett;

S ha vaj egy szál búza sarja

Megmaradt, azt bogár marja.Tavaszt es heába várunk,

A tavaszba sincs áldásunk;

Nyugoti meg északi szél

Leforrázza, ami kikél.Ami régen ritkábban vót:

Szénánk mind elviszi az Ót;

Nincs víg arató, takaró

Nem fényes a kasza, sollóEstán bátyom panasszára

Azt kérdezi a komája:

- Koma! Mi a palánéta

Vajon nem az-é az oka?Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Pista bácsi ha kimegy a pajtába,

Pista bácsi ha kimegy a pajtába,

Százhúsz csomót oldoz le egy sorjába.

- No, ti lányok, nem alszotok az éjszaka,

Míg ez a sok dohány be nem lesz csomózva!- Kérem szépen, Pista bácsi, jöjjön ki,

Elbocsátó levelemet hozza ki!

Írja meg az elbocsátó levelet,

Dolgoztunk a dohányában eleget!Verpelét (Heves)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Házamon rongyos a fedél,

Házamon rongyos a fedél,

A gólya is rászállni fél.

A sok adó terhe alatt

Házgerendám majd rám szakad.Zálogolni jön a bíró,

Nem hatja meg a sok síró:

Szekérre rakja gúnyámat,

Utolsó véka búzámat.Sok csak a lábát lógatja,Mégis van zsíros falatja.

Nekem feltörik tenyerem,

Mégis alig van kenyerem!Itt a húsvét és karácsony,

Kenyér sincsen asztalomon.

Ha szememből nem foly könnyem,

Sótalan eszem kenyerem.Kiskunság (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Fáj a hátam, mer megverte a csendőr,

Fáj a hátam, mer megverte a csendőr,

Hogy az Isten tagadja ki a mennyből!

Tagadja ki; eget, földet ne lásson!

Ártatlanul megkínozott a nyáron.BeregForrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincs is annál betyárosabb élet,

Nincs is annál betyárosabb élet,

Amely kislány bányászlegényt szeret:

Bányászlegény nappal a szenet vágja,

Éjjel meg a babáját csókolja.(Nógrád megye)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Felszántom a császár udvarát,

Felszántom a császár udvarát,

Belévetem hazám búbaját.

Hadd tudja meg császár fölsége,

Mi terem a magyar szívébe.Bánat terem abban, búvetés;

A magyar élete szenvedés.

Áldd meg, Isten, császár fölségét,

Ne sanyargassa magyar népét!Szalóc (Gömör)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincs boldogtalanabb

Nincs boldogtalanabb

A szegíny emberné,

Mer nyomorósága

Nagyobb a tengerné.Mer idejin regvelAblakján az espán,

Kezibe a csákán,

Dologra szóllítván.Bíró az adóé,

Mester gabonáé.

Ha szovát megveted,

A derest hevered.Kolon (Nyitra)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hét órakor megyek a szövőgyárba,

Hét órakor megyek a szövőgyárba,

Édesanyám sírva néz ki utánam.

Sírhatsz anyám, sírba tesz a szövőgyár,

Sírba tesz egy göndör hajú magyar lány.Leégett a győrvárosi szövőgyár,

Benne égett tizenhárom magyar lány;

Verd meg, Isten, verd meg azt a jó anyát,

Aki szövőgyárba adja a lányát.Nyúlhegy (Győr)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Kiürült a búzásveröm,

Kiürült a búzásveröm,

A kutyámat agyonveröm.

- Ne verj agyon, édös gazdám,

Kitelelök búzaszalmán.Szeged (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mátraszelén lakom én,

Mátraszelén lakom én,

A bányába járok én.

Acélfúró, kalapács a kezembe,

Pénzt keresek belőle.Tatabánya (Komárom)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Azt a kutya mindenét e világnak!

Azt a kutya mindenét e világnak!

Rosszabbul van dolgom, mint egy kutyának,

Mer a kutya bebújik a szénaboglyába,Én meg csak itt sanyargok e világba.Barkaszó (Bereg)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hej, ha nékem száz forintom vóna:

Hej, ha nékem száz forintom vóna:

Két kilogramm nullás lisztem vóna.

De mivelhogy nincsen,

Marék málé a kincsem.

Vizet iszom rája.Nagyszalonta (Bihar)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A fődesúr csak bálozik,

A fődesúr csak bálozik,

Hónapról nem gondókozik,

Vendégségöt üt mindönnap,

Éjjel-nappal csorog a csap;

Van ott övés, van ott ivás,

Van eccőre hat muzsikás;

Marha, jószág veszendőbe.

Nem tom, hogy lösz jövendőbe?

A disznyót is megölették,

S karácsonba mind megötték.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Húzd rá, cigány, szaporán!

Húzd rá, cigány, szaporán!

Hatvan forint a dohány,

Esztendőre hetven lesz:

A kukásból báró lesz!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Szép Várpalota körül van kerítve:

Szép Várpalota körül van kerítve:

Bányászlegényből van a kerítése.

Bányászlegény nappal a szenet vágja,

Éjjel pedig a babáját csókolja.Várpalota (Veszprém)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nagybátonyi gyerek vagyok,

Nagybátonyi gyerek vagyok,

Nagybátonyban születtem.

Kiskoromtól nagykoromig

Benne felnevelkedtem!Kilenc zsandár kísér engem

A bátonyi főutcán.

Véletlenül betekintek

A szeretőm ablakán.És onnan is azt kiáltja:

- Bányászlegény, gyere be!

Adj egy csókot, egy utolsót,

Kacsintsál a szemembe!(Nógrád megye)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Igyuk a bort jó vastagon,

Igyuk a bort jó vastagon,

Hogy az Isten többet adjon!

Bort iszok én, nem vizeset,

Hogy héjába ne fizessek

Hogy héjába ne fizessek.Bort iszok én, látod, pajtás;

Nem élek én búval, mint más.

Ha én búval élnék, pajtás,

Én is megvénülnék, mint más.Szeretnék én soká élni,

Nem kellene megvénülni;

Pénzen búzát se kék venni,

Adót se kéne fizetni!De nincs már a házamon fedél,

Rászállna a gólya, de fél.

A nagy iga: adó alatt,

Házgerendám majd leszakad.Egzekválni jön a bíró,

Utána a végrehajtó;

Elviteti az ágyunkat,

Utolsó véka búzánkat.Most mán kimék a tanyára,

Nincsen búza, nincsen árpa;

Elvitték az adósságba,

Elvitték az adósságba...Dér nem lepi a subámat,

Zsuzsok nem éri búzámat;

Mind üres a búzásverem,

A kutyáim szélnek verem.Szeged (Csongrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Cementgyárba fújják a hat órát.

Cementgyárba fújják a hat órát.

Minden kislány várja a babáját.

Én is azé kerülöm a gyárat,

Hat órára várom a babámat.Bélapátfalva (Bereg)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Ráncos csizma, fakilincs,

Ráncos csizma, fakilincs,

Kenyér meg egy falat sincs.

Dunárul fúj a szél.Tajtékpipa, zsebóra,

Sohase üt ki jóra.

Dunárul fúj a szél.Morotva-puszta (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Mögállj, bíró, mögállj, nemsokára!

Mögállj, bíró, mögállj, nemsokára!

Nem sokáig ülsz a törvénházba,

Mert a szögént nagyon sújtogatod,

Az adóér nagyon szorongatod.Lőrincfalva-puszta (Torontál)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Jaj, istenem, de nagy baj a szegénynek!

Jaj, istenem, de nagy baj a szegénynek!

Elmondja azt a jó gazda mindennek.

Minek bántja a szegényt a jó gazda?

Elég a szegénynek a maga baja!Kérsemjén (Szatmár)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Jaj, de mély az Albert-akna beszálló

Jaj, de mély az Albert-akna beszálló

Tetejében ül két fekete holló;

Mind a kettő kiterjeszti a szárnyát, de a szárnyát.

Bányászlegény ölelgeti babáját.Jaj, de mély az Albert-akna belseje!

Köröskörül oszlopokkal van tele;

Nem nézhetek ki belőle semőrre, de semőrre:

Sem a derűs, sem a borús időre.Szécsényfelfalu (Nógrád)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Bányászlegény, jól megrakd a csillét!

Bányászlegény, jól megrakd a csillét!

Az hoz néked igaz jószerencsét.

A kőszén fekete, fekete a tárna

Feketébb a rózsám szeme párja.Sulyok Pista ám a derék vájár:

Végigsétál a bátonyi utcán;

Ki van fényesítve, csillog a csákánya.

Balog Mari büszkén jár utána.(Nógrád megye)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincs is annál betyárosabb élet,

Nincs is annál betyárosabb élet,

Ha az ember bányászkislányt szeret:

Bányászkislány zörgeti a gépet.

Húzd rá, cigány, ez a bányászélet!Edelény (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A gallai zöld erdőben születtem;

A gallai zöld erdőben születtem;

Anyám sem volt, mégis felnevelkedtem;

Úgy nőttem fel, mint erdőben a gomba.

Bányász lettem még húszéves koromba.Ez az erdő de szép erdő tavasszal!

Dobog szivem, nem birok én magammal.

Arrafelé, amerre a csille jár,

Vágyik szivem egy bányászleány után.Tatabánya (Komárom)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Füstöl már a cirokgyárnak kéménye,

Füstöl már a cirokgyárnak kéménye,

De sok kislány vígan dolgozik benne.

Kilenc kislány tiszta fehér ruhába,

Rostálja a cirokmagot tisztára.Megállott már a sziladi cirokgyár,

Minden anya hazavárja a lányát,

Ne várj, anyám, ne várj haza engemet,

Mert egy vidám, barna legényt szeretek!Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Hat órakor megyek a bevátóba

Hat órakor megyek a bevátóba

Édesanyám sírva néz ki utánam.

- Sirass, anyám, sírba tesz a dohánygyár!

Mind hervadásba van a gyári kislány.Füstölög má a bevátó teteje.

De sok kislyány megfejíredett benne!

Én is móta a bevátóba járok,

Szemlátomást, mint a rózsa hervadok.Leégett má a bevátó teteje,

Százhúsz kislyán mégis dógozik benne.

Verje meg az Isten azt az éldesanyát,

Ki a dohánygyárba veszti el a lyányát!Füstölög má a bevátó teteje,

Lángba borult má az egész belseje.

- Gyertek, fiúk, ótsuk el a lángokat,

Ne hagyjuk a víg kövesdi lyányokat!Mezőkövesd (Borsod)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nem kell a szegényt bántani!

Nem kell a szegényt bántani!

Útjára kell bocsátani,

Mert az vissza szokott jönni,

Nagy károkat szokott tönni.Erdőköz (Bereg)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Keresztúr má nagyba halad dolgába:

Keresztúr má nagyba halad dolgába:

Kétszáz munkás dolgozik a lengyárba.

Nagy ára lesz a kendernek, a lennek;

Hogy a fene, mennyi gyár van, enné meg!Tarcsafalva (Udvarhely)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Négy szál deszka rideg házam,

Négy szál deszka rideg házam,

Zörgő forgács nyugvóágyam.

Ez az egész keresményem,

Ezzel most már be kell érnem!Így fizet az álnok világ:

Sokat ígér, keveset ád.

Igen hitvány ez a kis bér,

Amit nékem oly szűken mér.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Csúf élet az orcakenyér

Csúf élet az orcakenyér

Hozzám ugyan sohase fér;

Hogysem így egyem kenyerem,

Kapán törjön a tenyerem.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Szegény paraszt, mindig kinn laksz a tanyán;

Szegény paraszt, mindig kinn laksz a tanyán;

Fene megesz a lebbencsen, a tarhonyán.

Télen hideg, nyáron nagyon meleg van.

A csuda, hogy a jó lélek benned van.Szabadszállás (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

A szegénynek rossz a sorsa,

A szegénynek rossz a sorsa,

Nincs, ki könnyebbítsen rajta;

Bölcsőn kezdi szenvedésit,

Csak a sírnál éri végit.Kiskunhalas (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Van már nekem szép, új csizmám.

Van már nekem szép, új csizmám.

Karácsonyba fel is húznám;

Az egyiknél jobb a másik:

Nincs több rajta, csak három lik!

Két szál búza, négy szál konkoly.

Gazdaságom mind csak így foly.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincsen dézsma, nincsen robot,

Nincsen dézsma, nincsen robot,

Mégiscsak ütik a dobot;

- Seje ridi, radóra! -

Hat ökrömet elvüszik az adóba.Zireg-zörög ablak, ajtó.

Gyün be rajt a végrehajtó.- Seje ridi, radóra! -

Dunyhát, vánkost fölirgyák az adóba.A faluba lótnak-futnak,

Jaj a tiknak, jaj a ludnak!

- Seje ridi, radóra! -

A vak réce nem ölig az adóba.Lótnak-futnak idestova;

Ez az ílet de mustoha!

- Seje ridi, radóra! -

Cifra dunyha nem ölig az adóba.Fölirnak ott minden szeget,

Amit csak ott irni lehet.

- Seje ridi, radóra! -

Tunikát is elvüszik az adóba.Potyond (Sopron)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincs boldogtalanabb a parasztembernél,

Nincs boldogtalanabb a parasztembernél,

Mert nyomorúsága nagyobb a tengernél.

Soha nyugta nincsen.

Éjjel-nappal készen

A talpán kell állni.Cifrasággal teljes rongyos szűrdolmánya.

Alig van szegénynek egy pipa dohánya.

Fekete kenyérrel,

Egy kis leveskével

Meg kell elégedni.Már reggel jó korán ott terem az ispán,

Kezébe a csákány, robotra szólítván.

Ha szavát megveti,

Bezzeg megheveri

A derest, jajgatván.Száraz gégéjét csak a víz öblögeti,

Éhes gyomrát pedig árpakenyér tölti;

A sovány túróval,

Hajdinagombóccal

Meg köll elégedni.Egész nap fáradoz, de másért dolgozik,

A sok dézsmát szedik, meg sem is köszönik.

Ha pedig vétkezik,

A tömlöcbe teszik,

Hol sem eszik, iszik.Bíró az adóért, pap, mester stólaért

Zsidó és kocsmáros pálinka áráért

Zaklatják untalan;

Mentsége hasztalan,

Míg lelnek benne vért.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Falu végin a vasvella,

Falu végin a vasvella,

Mégis begyütt a korela!

Nem bántja (j)az az urakat,

Csak a szögén parasztokat.Kiskunfélegyháza (Pest)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>

Nincs szebb élet, mint a kapás emberé,

Nincs szebb élet, mint a kapás emberé,

Ha szőlőjét a jég mind el nem veré;

Szüret után, ha beszedi dézsmáját

Hordó-fűzér koszorúzza munkáját.Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>