Nincs boldogtalanabb

Nincs boldogtalanabb

A szegíny emberné,

Mer nyomorósága

Nagyobb a tengerné.Mer idejin regvelAblakján az espán,

Kezibe a csákán,

Dologra szóllítván.Bíró az adóé,

Mester gabonáé.

Ha szovát megveted,

A derest hevered.Kolon (Nyitra)Forrás: Ortutay Gyula - Magyar Népdalok<http://mek.oszk.hu/06200/06234>